Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp dược phẩm cần biết

Nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp dược phẩm cần biết

Bài viết dưới đây là: “Nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp dược phẩm cần biết”. Mời bạn đọc tham khảo để có thêm kinh nghiệm kế toán trong doanh nghiệp dược phẩm.

Mời bạn đọc dùng thử Phần mềm Kế toán Dược phẩm: #1 PHẦN MỀM KẾ TOÁN DƯỢC PHẨM | MAXV PHARMACY

Tổng hợp các nghiệp vụ kế toán trong công ty kinh doanh dược phẩm

Kế toán trong công ty dược mang đặc điểm cơ bản so với kế toán công ty khác và kế toán trong lĩnh vực khác. Để tìm hiểu rõ hơn về nghiệp vụ của kế toán công ty dược, dưới đây Maxv sẽ liệt kê những nghiệp vụ để kế toán công ty dược dễ lắm bắt.

Nghiệp vụ của kế toán công ty dược phẩm là gì?
Nghiệp vụ của kế toán công ty dược phẩm là gì?

Nghiệp vụ mua hàng

Nơ TK 152,153,155,156,211,641,642…….; Giá mua chưa bao gồm thuế GTGT

Nợ TK 133 ; Thuế GTGT mua vào

Có TK 111, 112, 331 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.

Khi thanh toán công nợ kỳ trước hoặc trả trước tiền hàng cho NCC:

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

Nghiệp vụ bán hàng

Ghi nhận Giá Vốn hàng bán

Nợ TK 632

Có TK 156

N 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn

Có 511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT

Có 3331 Thuế GTGT bán ra

Khi thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng

Nợ 111, 112

Có 131

Ngân hàng trả lãi cho DN

Nợ TK 112

Có TK 515

Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê ( Các chi phí liên quan đến doanh nghiệp )

N 642

C 112

Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng ( do đi vay)Nợ 635

Có 111,112

Thu vốn góp cổ phần của cổ đông

Nợ 111,112, 221

Có 411

>> Xem thêm: KẾ TOÁN CÔNG TY DƯỢC PHẨM THƯỜNG LÀM NHỮNG GÌ?

Công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm

Các xác định nguyên giá của CCDC. NVL = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Chi phí liên quan ( vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu, TTĐB ( Nếu có ) – các khoản giảm trừ ( CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

Kế toán công ty dược phẩm làm nghiệp vụ gì?

Phương pháp tính giá xuất kho

Phương pháp bình quân gia quyền

ĐGBQ cả kỳ dự trữ = ( Giá trị thực tế loại tồn đầu kỳ + giá trị thực tế cùng loại nhập trong kỳ) / (Số lượng thực tế từng loại tồn đầu kỳ + số lượng thực tế nhập trong kỳ)

Phương pháp nhập trước xuất trước

Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước

Phương pháp nhập sau xuất trước

Phương pháp này đơn hàng nào nhập về sau sẽ được xuất trước

Phương pháp thực tế đích danh

Phương pháp này chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị cao và bán đơn chiếc

Xuất công cụ dụng cụ

Khi mua CCDC ta nhập kho CCDC

Nợ 153

Nợ 1331

Có 111,112,331

Khi xuất dùng

Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC

N 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất

N 641 : Sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : Sử dụng cho bộ phận QLDN

C 153 : công cụ dụng cụ

Trường hợp 2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC

Khi xuất dùng

N 242 (theo TT 200 thì k phân biệt ngắn hạn và dại hạn)

C 153

Khi phân bổ từ 2 lần trở lên

N 154: sử dụng cho bọ phận Sx

N 641 : sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

C 242

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÔNG TY DƯỢC PHẨM

Tài sản cố định

Các xác định nguyên giá của TSCD= Gía mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Chi phí liên quan ( Vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu ( nếu có)- các khoản giảm trừ ( Ck thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

Khi mua TSCĐ

N 211

N 133

C 111, 112, 331

Chú ý

Khi mua TS phải kết chuyển nguồn ( kết chuyển đúng nguyên giá của Ts)

Mua TS bằng vốn vay dài hạn hay bằng nguồn vốn kinh doanh thì không phải kết chuyển nguồn.

Hàng tháng tính khấu hao

Thường các DN tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

N 154/ 641 / 642

C 214

Trong quá trình sử dụng mà thanh lý, nhượng bán

Xóa sổ

N 214 : Tổng giá trị khấu hao tình đến thời điểm thanh lý, nhượng bán

N 811: Giá trị còn lại

C 211: Nguyên giá TS

Giá thỏa thuận

N 111,112,131

C 711 : Giá thỏa thuận của 2 bên

C 3331 thuế GTGT bán ra của TS

Trường hợp có tân trang sửa chữa trước khi thanh lý

N 811 Chi phí thanh lý

N 133 Thuế GTGT

C 111, 112, 331

Tiền lương và các khoản trích theo lương

Các khoản trích theo lương

Chỉ tiêu BHXH (25,5%) BHYT (4,5%) BHTN(2%) KPCĐ(2%)

Trừ vào CP của DN 17,5% 3% 1% 2%

Trừ vào lương 8% 1,5% 1%

Hạch toán

Lương phải trả các bộ phận của DN

Nợ 641/642

Có 334

Trích các loại bảo hiểm tính vào chi phí của DN

Nợ 641/642 (17,5% x lương cơ bản)

Có 338

Nợ 154/641/642 (3% x lương cơ bản)

Có 338

Nợ 154/641/642 (1% x lương cơ bản)

Có 338

Nợ 154/641/642 (2% x lương cơ bản)

Có 338

Trích các loại bảo hiểm , thuế TNCN trừ vào lương của người lao động

Nợ 334

Có 338

N 334 ( 1,5% x lương cơ bản)

C 338

N 334 ( 1% X lương cơ bản)

C 338

Thanh toán lương cho CNV

N 334 Lương thực lĩnh = Tổng lương ( Tổng bên Có TK 334) – các khoản giảm trừ vào lương ( Tổng bên Nợ TK 334 C 111/ 112)

Nộp các khoản BH

N 338

C 111/ 112

>> Xem thêm: QUY TRÌNH 05 BƯỚC HẠCH TOÁN CÔNG TY DƯỢC PHẨM

Tiêu thụ sản phẩm

Chiết khấu thanh toán

Thanh toán sớm trước thời hạn
Chiết khấu luôn tính trên tổng giá thanh toán ( bao gồm thuế VAT)

Người mua Người bán

Khi mua

N 152/153/156

N 133

C 111/112/331

Chiết khấu được hưởng

N 111 / 112/331/1388

C 711/ 515

Giá vốn hàng bán

N 632

C 152, 153,154,155, 156

Phản ánh doanh thu

N 111/ 112/131

C 511

C 3331

Phần chiết khấu cho khách hàng hưởng

N 635

C 111/ 112.131.3388

Chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán

Mua hàng với số lượng lớn, khách hàng quen/ hàng bị lỗi
Chiết khấu/ giảm giá luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm thuế VAT)

Người mua Người bán

Khi mua

N 152/153/156

N 133

Chiết khấu được hưởng

N 111 / 112/331/1388

C 152/ 153/156

C 133

Giá vốn hàng bán

N 632

C 152, 153,154,155, 156

Phản ánh doanh thu

N 111/ 112/131

C 511

C 3331

Phần chiết khấu cho khách hàng hưởng

N 5211/ 5213

N 3331

C 111, 112, 131, 3388

Hàng bán bị trả lại

Giá vốn khi nhập lại số hàng trả bị trả lại tính theo giá vốn lúc xuất bán

Hóa đơn của phần hàng bán bị trả lại luôn tính trên giá bán (chưa bao gồm VAT)

Người mua Người bán

Khi mua

N 152/153/156

N 133

C 111/112/331

Chiết khấu được hưởng

N 111/ 112/331/1388

C 152/153/156

C 133

Giá vốn hàng bán

N 632

C 152/ 153/154/155/156

Phản ánh doanh thu

N 111/ 112/131

C 511

C 3331

Phần hàng bị trả lại

N 5212

N 3331

C 111/ 112/131/3388

Nhập lại kho sổ hàng bị trả lại

N 156

C 632

Hoa hồng đại lý

Xuất kho hàng gửi đại lý

Nợ TK 157

Có TK 155/ 156

Giá vốn của sổ hàng gửi bán

Nợ TK 632

Có TK 157

Phản ánh doanh thu

Nợ TK 111 / 112 / 131

Có 511

Có 3331

Hoa hồng cho đại lý

Nợ TK 641

Có TK 111 /112/ 131 / 3388

>> Xem thêm: 05 CÁCH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

— Sưu tầm- –

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!