Các sai sót hoặc vấn đề cần xem xét lại thường gặp liên quan tài khoản 341 và lãi vay liên quan. Mời bạn dọc cùng tham khảo.

Sai sót hoặc vấn đề thường gặp liên quan tài khoản 341

Sai sót hoặc vấn đề thường gặp liên quan tài khoản
Sai sót hoặc vấn đề thường gặp liên quan tài khoản

1. Khi trình bày trên bảng cân đối kế toán chưa phân loại chính xác dài hạn hay ngắn hạn dựa trên thời gian trả nợ còn lại của khoản vay

2. Chưa vốn hóa chi phí lãi vay đối với khoản vay đủ điều kiện vốn hóa (hạch toán 241)

3. Chưa xác định khoản lãi vay thuần vượt 30% EBITDA đối với trường hợp công ty có giao dịch liên kết

4. Chưa loại trừ chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ chưa góp đủ theo tiến độ góp vốn được quy định

5. Chưa loại trừ chi phí lãi vay đối với trường hợp vay cá nhân tương ứng phần lãi suất vượt 150% lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước quy định (9%)

>> Xem thêm: CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT

6. Chưa khấu trừ thuế TNCN khi chi trả lãi vay cho cá nhân (5%)

7. Không trích trước lãi vay dự trả tính tới 31/12

8. Thiếu sự hợp lý về lãi vay liên quan tới việc số dư tiền mặt lớn ảo, tạm ứng ảo lớn …(thế nào là lớn thì tùy thuộc vào từng công ty, lưu ý không phải cứ tiền mặt lớn là loại trừ chi phí lãi vay nhé)

9. Chưa đánh giá chênh lệch tỷ giá vào cuối năm đối với khoản vay ngoại tệ

10. Chưa kê khai thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

11. Chưa thực hiện đúng quy định về việc công ty vay công ty thì phải dùng chứng từ không bằng tiền mặt

12. Số dư tài khoản 341 không khớp với đối chiếu xác nhận do hạch toán nhầm lẫn giữa trả nợ gốc và phần lãi vay

>> Xem thêm: TỔNG HỢP SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ TNCN

Sáng Nguyễn

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com