Dưới đây là bài viết hướng dẫn xử lý các trường hợp hóa đơn điện tử bị sai sót. Các bạn cùng tìm hiểu nhé!

TRƯỜNG HỢP 1: Chưa gửi cho người mua (nhưng đã được cấp mã)

B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT v/v hủy HĐĐT
B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 2: Đã gửi cho người mua (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ…)

B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT v/v sai sót thông tin này
B3: Không phải lập lại HĐĐT
B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

TRƯỜNG HỢP 3: Đã gửi cho người mua (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng hóa…)

B1: Người MUA và người BÁN lập VB thỏa thuận ghi rõ nội dung sai sót
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT v/v sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ ” Thay thế cho HĐ mẫu số… ký hiệu…số…ngày…ngày tháng năm” gửi cho CQT để cấp mã
B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót

– CQT thông báo cho người BÁN theo Mẫu 01/TB-RSĐT để người Bán kiểm tra sai sót
– Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3)
Nguồn Sưu tầm

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0822 29 0697

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv