Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / TỔNG HỢP SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ TNCN

TỔNG HỢP SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ TNCN

Trong kế toán những sau sót về số liệu là không thể tránh khỏi. Ví dụ điển hình là trên tờ khai thuế TNCN. Mời bạn đọc tham khảo: “Tổng hợp sai sót về số liệu trên tờ khai thuế TNCN”

2.1. Lỗi 7: Kê khai sai chỉ tiêu đã khấu trừ, đã tạm nộp trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN

– Nguyên tắc kê khai:

Trên tờ khai quyết toán thuế TNCN NNT thực hiện kê khai tại chỉ tiêu [34] – đối với số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập và chỉ tiêu [35] – đối với số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập.

– Nội dung khai sai:

NNT có số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập khi quyết toán thuế thì phải kê khai tại chỉ tiêu [34] nhưng lại kê khai vào chỉ tiêu [35] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

NNT kê khai bổ sung tờ khai quyết toán TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN kỳ tính thuế có sai sót để kê khai điều chỉnh chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [35].

2.2. Lỗi 8: Kê khai sai số liệu tại chỉ tiêu số đã khấu trừ trong năm trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN đối với trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán khi cá nhân điều chuyển các cơ quan trong cùng tập đoàn.

– Nguyên tắc kê khai:

Tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động, khi khai quyết toán TNCN và quyết toán ủy quyền cho người lao động thực hiện như sau:

+ Tại chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm số thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

+ Tại chỉ tiêu [19] của phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của người lao động, bao gồm số thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và số thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

– Nội dung khai sai:

Cơ quan chi trả thực hiện kê khai trên chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN bao gồm số thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và số thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ tại các đơn vị khác đối với người lao động đã điều chuyển trong cùng tập đoàn.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp kê khai điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN của kỳ tính thuế có sai sót đúng bằng số thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị

>> Xem thêm: MỘT SỐ HÀM EXCEL THÔNG DỤNG TRONG KẾ TOÁN

III. NHÓM CÁC LỖI KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

1. NHÓM 1: Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân

– Nguyên tắc:

Khi cá nhân người lao động thay đổi thông tin đăng ký thuế, Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập qua Etax.

– Nội dung khai sai:

Tại tờ khai 05-ĐK-TH-TCT tồn tại 2 chỉ tiêu đăng ký mới và thay đổi thông tin, doanh nghiệp khi thực hiện tổng hợp không thay đổi chỉ tiêu trên dẫn đến hệ thống mặc định là đăng ký mới. Hệ thống cấp mã số thuế cá nhân tự động cấp thêm một mã số thuế cho cá nhân người lao động, dẫn đến cá nhân có 2 mã số thuế không đúng nguyên tắc quy định về việc cấp và sử dụng mã số thuế duy nhất cho NNT.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện hủy mã số thuế cho các cá nhân người lao động. Sau khi Cơ quan thuế hủy mã số thuế, doanh nghiệp tổng hợp lại, tích chỉ tiêu thay đổi thông tin vào thực hiện nộp qua Etax để thực hiện thay đổi thông tin.

2. NHÓM 2: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

2.1 Tổ chức doanh nghiệp không kết thúc giảm trừ gia cảnh khi cá nhân người lao động thay đổi nơi làm việc

– Nguyên tắc:

Trường hợp người lao động thay đổi nơi làm việc thì đơn vị chi trả thực hiện kết thúc giảm trừ, để người lao động đăng ký tại nơi làm việc mới.

– Nội dung khai sai:

Tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động nghỉ việc không gửi hồ sơ kết thúc giảm trừ dẫn đến khi tổ chức, doanh nghiệp nơi làm việc mới của người lao động không đăng ký được giảm trừ cho người lao động.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động nghỉ việc nộp hồ sơ mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 qua Etax để thực hiện kết thúc giảm trừ cho người lao động.

2.2 Tổ chức doanh nghiệp đăng ký sai thông tin giảm trừ gia cảnh cho người lao động

– Nguyên tắc:

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

– Nội dung khai sai:

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thời gian giảm trừ gia cảnh cho người lao động không tròn năm do thông tin cung cấp từ người lao động không chính xác.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Tổ chức, doanh nghiệp hướng dẫn người lao động cung cấp thông tin chính xác về người phụ thuộc, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp hồ sơ sai sót, tổ chức doanh nghiệp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế để đính chính thông tin người phụ thuộc, văn bản đính kèm nội dung xác nhận của người lao động về người phụ thuộc.

>> Xem thêm: XỬ LÝ CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN SANG TÀI KHOẢN CÔNG TY

Nguồn: Cục thuế TP. Hà Nội

 

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!