Mẫu Báo cáo tài chính là gì? Cách đọc BCTC như thế nào?

bởi | Th7 25, 2022 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Công việc của người kế toán kiểm toán công việc liên quan đến tài chính kinh thế thì “mẫu báo cáo tài chính” không còn quá lạ lẫm. Thường là cuối năm hoặc giữa niên độ của các công ty, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành báo cáo tài chính để đánh giá và nhìn lại hiệu quả hoạt động của công ty doanh nghiệp mình. Công việc đọc mẫu báo cáo tài chính không phải ai cũng hiểu rõ và biết cách đọc đúng. Bài viết dành riêng để nói về chủ đề này.

Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm những gì?

Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về mẫu báo cáo về tài chính của công ty doanh nghiệp gồm những gì? Trong vấn đề này chúng ta sẽ xét theo 2 quy định, một là dựa theo quyết định 48/QĐ-BTC và hai là dựa theo Thông tư 200/204/TT-BTC.

Trong mẫu báo cáo tài chính có những gì?

Trong mẫu báo cáo tài chính có những gì?

Đối với quyết định 48/QĐ-BTC

Mẫu báo cá TC của công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định tại điểm 3, mục I, phần thứ ba của quyết định 48/QĐ-BTC như sau:

Báo cáo bắt buộc

STT Tên báo cáo Mẫu số
1 Bảng Cân đối kế toán B 01 – DNN
2 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh B 02 – DNN
3 Bản Thuyết minh B 09 – DNN
4 Báo cáo gửi cho cơ quan thuế Lập và gửi thêm phụ biểu sau
5 Bảng Cân đối tài khoản F 01 – DNN

Báo cáo không bắt buộc (khuyến khích có)

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ mẫu số B 03 – DNN, ngoài ra có thể lập thêm các báo cáo tài chính công ty chi tiết khác để phục vụ chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất…

Báo cáo quy định cho các Hợp tác xã

STT Tên báo cáo Mẫu số
1 Bảng Cân đối tài khoản B 01 – DNN/HTX
2 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh B 02 – DNN
3 Bản Thuyết minh B 09 – DNN/HTX

>> Xem thêm: Báo cáo tài chính và Những điều cần lưu ý trong đó cần biết

Nội dung bảng báo cáo tài chính

Nội dung báo cáo tài chính

Nội dung báo cáo tài chính

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn về những nội dung cần trình bày nội dung và các chỉ tiêu trong mẫu báo cáo tài chính:

Bảng Cân đối kế toán

Đây là bảng tóm tắt về những gì mà doanh nghiệp có, sở hữu và nợ ở một thời gian nhất định, nó phải chỉ rõ tài sản cố định của doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Các tài sản cố định gồm: Tài sản hữu hình và Tài sản vô hình

Tài sản vãng lai gồm:

 • Tiền mặt tại ngân hàng
 • Tiền nợ của khách hàng
 • Bán thành phẩm
 • Cổ phiếu
 • Các khoản trả trước
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản nợ vãng lai
 • Vốn chủ sở hữu và dự trữ
 • Các khoản nợ dài hạn

Báo cáo kết quả kinh doanh

Người ta thường gọi báo cáo kết quả kinh doanh là bảng báo cáo lãi lỗ của doanh nghiệp, nó chỉ ra sự cân bằng giữa chi phí và thu nhập trong từng kỳ kế toán. Báo cáo tài chính kinh doanh bắt buộc phải có báo cáo kết quả kinh doanh để phản ánh tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, định hướng cho doanh nghiệp trong tương lai. Bản báo cáo kết quả kinh doanh sẽ bao gồm 2 phần:

Báo cáo lãi lỗ

Doanh thu: bao gồm tổng doanh thu, doanh thu thuần, hàng bán bị trả lại, giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Giá vốn hàng bán: tổng chi phí để mua hàng và sản xuất

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: chi phí quản lý và chi phí lưu thông

Lãi/lỗ: phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Bao gồm các tiêu chí nghĩa vụ đối với nhà nước của doanh nghiệp, các khoản lệ phí, chi phí, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các khoản thuế…

Bản thuyết trình 

Bao gồm những thông tin sau:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, công ty
 • Chuẩn mực và chế độ kế toán mà công ty áp dụng
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán
 • Các chính sách kế toán mà công ty áp dụng
 • Những thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu, các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán.
Kỳ lập báo cáo tài chính là gì?

Kỳ lập báo cáo tài chính là gì?

Kỳ lập báo cáo tài chính

Theo điều 98 của TT 200/2014/TT-BTC thì kỳ lập báo cáo tài chính sẽ bao gồm:

Kỳ lập giữa niên độ: bao gồm báo tài chính quý (cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên

Kỳ lập năm: Các công ty, doanh nghiệp sẽ tiến hành lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán

Kỳ lập khác: Các doanh nghiệp cũng có thể tham khảo cách lập mẫu báo cáo theo kỳ kế toán khác như tuần, tháng 6, tháng 9…theo yêu cầu của công ty mẹ, chủ sở hữu hoặc của pháp luật quy định

Thời hạn nộp báo cáo

Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài

 1. Doanh nghiệp mới thành lập: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 2. Doanh nghiệp đang hoạt động: chỉ cần nộp khi mới ra kinh doanh.

Thời hạn nộp tờ khai thuế khác như GTGT, TNCN, TNDN…

 • Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
 • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau
 • Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau
 • Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 sau khi phát sinh

>> Xem thêm:

Đầy đủ và cụ thể nhất – Trong bộ Báo cáo tài chính gồm những gì?

07 Lưu ý khi lập Báo cáo Tài chính Kế toán cần biết

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com

 

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.9 mới nhất 2024 ngày (08/05). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang Download HTKK...

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm