07 Lưu ý khi lập Báo cáo Tài chính Kế toán cần biết

bởi | Th7 20, 2022 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Một bản báo cáo tài chính cần rất nhiều các công đoạn từ thời gian bào cáo tài chính phải làm gì?, chế độ kế toán áp dụng như nào, bộ báo cáo tài chinh gồm những gì?, thời gian nộp là khi nào, quy trình lập báo cáo tài chính có những bước nào, các bước lập báo cáo tài chính ra sao, nguyên tắc và những lưu ý. Mà các quý doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn cần lưu ý những công đoạn trên để hoàn thành một bản BCTC hoàn chỉnh nhất.

1. Thời gian báo cáo tài chính

Doanh nghiệp thực hiện lập báo cáo tài chính theo từng quý hoặc theo năm. Đối với báo cáo tài chính năm, tất cả các doanh nghiệp đều phải tuân thủ thực hiện.

Báo cáo tài chính vào thời gian nào trong năm?

Báo cáo tài chính vào thời gian nào trong năm?

Còn đối với báo cáo tài chính quý sẽ được quy định cho một số loại hình doanh nghiệp cụ thể. Trong đó quy thành ba nhóm doanh nghiệp là doanh nghiệp do nước ngoài đầu tư, doanh nghiệp có tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán và doanh nghiệp nhà nước…

Đây là điểm giống nhau của các loại hình doanh nghiệp

Các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán đều phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Việc này nhằm đảm bảo cho các nhà đầu tư đúng đắn hơn trong việc đưa ra các quyết định đầu tư.

2. Chế độ kế toán

Chế độ kế toán dùng để làm báo cáo tài chính sẽ được áp dụng khác nhau đối với từng khoảng thời gian chính thức đi vào hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó:

Các doanh nghiệp đang hoạt động có quy mô vừa và nhỏ: Chế độ kế toán được áp dụng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Các doanh nghiệp thành lập sau ngày 26/08/2016 (doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ): Áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Những doanh nghiệp muốn hoàn thiện công tác kế toán (doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ): Chế độ kế toán áp dụng là Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh gồm:

Để hoàn thành một bộ báo cáo tài chính, DN cần phải hoàn thành khá nhiều biểu mẫu văn bản. Những văn bản gồm:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quý hoặc theo năm

Bảng cân đối kế toán

Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối số phát sinh

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và một số phụ lục đi kèm

Đối với các biểu mẫu này, một số doanh nghiệp có chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 200 sẽ được lược bỏ một số biểu mẫu. Doanh nghiệp cần căn cứ vào chế độ kế toán của mình để lập báo cáo tài chính đúng và đầy đủ nhất.

>> Xem thêm: Đầy đủ và cụ thể nhất – Trong bộ Báo cáo tài chính gồm những gì?

3. Thời gian nộp báo cáo tài chính

Đối với các doanh nghiệp nhà nước: Thời hạn nộp báo cáo tài chính là chậm nhất là sau 30 ngày cho công ty con và sau 90 ngày cho công ty mẹ. Đối với doah nghiệp khác phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày năm tài chính kết thúc.

Những trường hợp doanh nghiệp được gộp báo cáo tài chính gồm doanh nghiệp ngừng kinh doanh, giải thể trong quá đầu tiên của năm và doanh nghiệp mới thành lập sau ngày 1/10 năm đó. Trường hợp doanh nghiệp xin được tạm ngừng việc kinh doanh trong khoảng thời gian 1 năm từ đầu năm đến cuối năm thì không phải lập báo cáo tài chính.

4. Quy trình lập báo cáo tài chính

Một quy trình lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh gồm 3 bước như sau:

Bước 1: Ghi chép sổ sách kế toán. Đây là công việc cần sự tỉ mỉ theo từng bước các bước này mình xin được đề cập ở một bài viết sau. Mời bạn chú ý đón đọc.

Bước 2: Thực hiện quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, các biểu mẫu gồm:

Báo cáo tài chính

Báo cáo quyết toán thuế TNCN

Báo cáo quyết toán thuế TNDN

Báo cáo quyết toán hóa đơn

Bước 3: Hoàn thiện báo cáo, đóng dấu, nộp cơ quan thuế và in ấn lưu trữ.

>> Xem thêm: Cách xem Báo cáo tài chính dưới góc nhìn tổng thể nhanh và đơn giản

5. Các bước lập báo cáo tài chính

Một doanh nghiệp, khi tiến hành lập báo cáo tài chính cần tuân thủ đúng những bước cơ bản sau:

Lưu ý khi lập Báo cáo Tài chính Kế toán cần biết là gì?

Lưu ý khi lập Báo cáo Tài chính Kế toán cần biết là gì?

Bước 1: Thực hiện công tác sắp xếp chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là yếu tố quan trọng để lập báo cáo tài chính, không có chứng từ kế toán bạn sẽ không thể thực hiện được báo cáo tài chính. Chứng từ kế toán được dùng để thực hiện nghiệp vụ ghi sổ theo thời gian. Thường nếu bạn là kế toán thì chắc chắn bạn sẽ sắp xếp các chứng từ này hợp lý nên việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Dựa trên các chứng từ kế toán được sắp xếp đúng thời gian, kế toán sẽ căn cứ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ví dụ: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, báo có, báo nợ…Các chứng từ phải hợp lý, tuân thủ đúng pháp luật.

Bước 3: Phân bổ đúng các nghiệp vụ phát sinh theo từng tháng và từng quý

Bước 4: Thực hiện soát xét và tổng hợp theo từng nhóm tài khoản

Sau khi hoàn thiện toàn bộ các bước 1, 2, 3 kế toán thực hiện soát xét các nghiệp vụ phát sinh theo nhiều cách khác nhau trong đó soát xét theo phân nhóm tài khoản là dễ nhất (tài sản hàng tồn kho, công nợ phải trả, công nợ phải thu, các khoản đầu tư, chi phí trả trước, doanh thu, giá vốn, chi phí quản lý..).

Bước 5: Thực hiện các bước tổng hợp và kết chuyển

Sau khi hoàn thành toàn bộ 4 bước ở trên, kế toán tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ để đảm bảo không có số dư ở cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính

Thực hiện lập BCTC đúng với các quy định lập báo cáo hiện hành. Song song với đó là lập các quyết toán thuế TNDN và TNCN.

Sau khi thực hiện xong đầy đủ các nước trên, doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước và hoàn thiện phần in ấn, lưu sổ sách.

>> Xem thêm: 35 LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

6. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm khắc 7 nguyên tắc sau để có một báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và hợp lý nhất:

Kinh doanh liên tục

Trình bày trung thực

Nguyên tắc dồn tích

Lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán

Trọng yếu và sự hợp nhất

Nguyên tắc bù trừ

Nguyên tắc nhất quán

7. Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lưu ý đến những điều sau:

Chi phí của năm trước mà được thanh toán vào đầu năm sau thì vẫn phải kê vào chi phí của năm trước.

Phải thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm

Tránh bỏ sót các chi phí bằng cách kiểm kê công nợ cuối năm

Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối năm phải có biên bản kiểm kê quỹ vào ngày 31/12 năm đó.

Đối chiếu đúng và đủ các dư nợ với cơ quan thuế, cơ quan BHXH, nợ BHXH của doanh nghiệp

Lương tháng 12 thanh toán vào tháng 1 thì quy chi phí cho năm sau

Thời gian trả chậm tiền lương năm trước không quá 3 tháng kể từ tháng 1 năm sau

Trích trước các chi phí phát sinh, chi phí các khoản đầu tư, công nợ khó đòi.

Chú ý phân bổ đúng thuế GTGT dùng chung cho cả hoạt động không chịu thuế và chịu thuế của doanh nghiệp phù hợp với tỷ lệ doanh thu cả năm.

>> Xem thêm: 17 BƯỚC KIỂM TRA SỐ DƯ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHANH NHẤT

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com

 

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.9 mới nhất 2024 ngày (08/05). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang Download HTKK...

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm