Quy trình Hạch toán trên Phần mềm Kế toán Maxv

Quy trình Hạch toán trên Phần mềm Kế toán Maxv

Quy trình các bước để hạch toán trên phần mềm kế toán Maxv sao cho chuẩn chỉ nhất. Mời quý khách sử dụng phần mềm cùng tham khảo quy trình dưới đây. A. Vấn đề chung về sử dụng phần mềm 1. Phân loại chứng từ Hạch toán - Đối với các hóa đơn phân loại theo hàng hóa, vật...

03 Cách phân loại tài khoản kế toán | Dễ hiểu nhất

03 Cách phân loại tài khoản kế toán | Dễ hiểu nhất

Nhiều kế toán mới cũng như kế toán có kinh nghiệm vẫn chưa biết cách phân loại tài khoản kế toán ra sao. Dưới đây là 03 Cách phân loại tài khoản kế toán cho bạn đọc tham khảo. 1. Phân loại theo nội dung kinh tế a. Tài khoản phản ánh tài sản: Dùng để phản ánh giá trị...

Các phân hệ trong phần mềm kết toán Maxv

Các phân hệ trong phần mềm kết toán Maxv

Phần mềm kế toán Maxv được tổ chức theo các phân hệ hợp lí giúp cho bộ phận kế toán của các doanh nghiệp chủ động quản lí các công việc kế toán. Các phần hệ bao gồm phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng...

Các thao tác chung khi Sử dụng Phần mềm Kế toán Maxv Pro

Các thao tác chung khi Sử dụng Phần mềm Kế toán Maxv Pro

Hệ thống Menu Hệ thống menu trong Maxv Pro  được tổ chức dưới dạng menu 4 phần Phần 1 : Bao gồm các phân hệ nghiệp vụ sau: 1. Hệ thống 2. Kế toán tổng hợp 3. Kế toán vốn bằng tiền 4. Kế toán bán hàng - công nợ phải thu 5. Kế toán mua hàng - công nợ phải trả 6. Kế toán...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro (Phần 1)

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro (Phần 1)

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro cho 1 máy đơn lẻ Chọn chương trình cài đặt MvAccPro15.0.exe Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục trên máy tính có chứa bộ cài đặt chương trình chọn file MvAccPro15.0.exe Chạy chương trình MvAccPro15.0.exe -         Kích đúp chuột...