Trang chủ / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / Các phân hệ trong phần mềm kết toán Maxv

Các phân hệ trong phần mềm kết toán Maxv

Phần mềm kế toán Maxv được tổ chức theo các phân hệ hợp lí giúp cho bộ phận kế toán của các doanh nghiệp chủ động quản lí các công việc kế toán. Các phần hệ bao gồm phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định và kế toán chi phí và tính giá thành.

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phân hệ kế toán tổng hợp của đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác.

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền quản lý mọi thu chi liên quan đến tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền vay. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các chi thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này

PHÂN HỆ BÁN HÀNG

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh…), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)

PHÂN HỆ MUA HÀNG

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)…

PHÂN HỆ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất và phiếu xuất điều chuyển kho, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập, hàng xuất (tổng hợp và chi tiết) theo mặt hàng, vụ việc…; lên báo cáo tồn kho (tổng hợp và chi tiết theo kho).

QUẢN LÝ  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CCDC

Phân hệ kế toán tài sản cố định, Công cụ dụng cụ lưu giữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định, Công cụ dụng cụ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng tài sản cố định, Công cụ dụng cụ của công ty và giá trị khấu hao của tài sản, Công cụ dụng cụ tại một thời điểm bất kỳ.

GIÁ THÀNH ( SẢN XUẤT, THI CÔNG)

Phân hệ kế toán chi phí và giá thành thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm. Tùy theo yêu cầu, MAXV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Các thao tác chung khi Sử dụng Phần mềm Kế toán Maxv Pro

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0822 29 0697

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!