Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Các chỉ tiêu phân tích khái quát cấu trúc tài chính cơ bản của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu phân tích khái quát cấu trúc tài chính cơ bản của doanh nghiệp

Phân tích khái quát cấu trúc tài chính cơ bản của doanh nghiệp cung cấp thông tin về cấu trúc tài chính cơ bản của doanh nghiệp giúp các chủ thể quản lý đánh giá được khả năng cân đối tổng thể về tài chính, hiểu được cấp độ cân đối tài chính, phát hiện dấu hiệu mất cân đối cục bộ nhằm thiết lập, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, đảm bảo sự ổn định, an toàn và hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

A, Cấu trúc tài sản:

1. Hệ số tự tài trợ (Ht)

Ht = VCSH/TS= 1 – NPT/TS = 1 – Hệ số nợ (Hn)
=>Hệ số tự tài trợ là chỉ tiêu phản ánh khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính và mức độ độc lập, năng lực tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết khả năng tự tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp bằng vốn chủ sở hữu.
Trị số của chỉ tiêu càng lớn, Ht càng gần 1 thì mức độ tự chủ tài chính càng cao, chứng tỏ khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp càng tăng và ngược lại, khi trị số của chỉ tiêu càng nhỏ, Ht < 0,5 và tiến về 0 thì mức độ tự chủ tài chính càng thấp, chứng tỏ khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính của doanh nghiệp thấp, mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp giảm.

2. Hệ số tài trợ thường xuyên (Htx)

Htx = NVDH/TSDH
=> Chỉ tiêu cho biết, mức độ tài trợ TSDH bằng nguồn vốn dài hạn (nguồn vốn tài trợ thường xuyên).
Trị số của chỉ tiêu càng lớn hơn 1, tính ổn định và bền vững về tài chính của doanh nghiệp càng cao. Ngược lại, trị số chỉ tiêu càng nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp càng bị áp lực nặng nề trong thanh toán nợ ngắn hạn, cân bằng tài chính ở trong tình trạng xấu, không ổn định. Do vậy, các doanh nghiệp không nên huy động nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho TSDH mà nên huy động nguồn vốn dài hạn để đầu tư cho TSDH và một phần của TSNH.
Thông thường, TSDH được tài trợ bằng VCSH và nợ dài hạn, còn tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn. Do đó, nếu VCSH và nợ dài hạn lớn hơn TSDH, còn TSNH lớn hơn nợ ngắn hạn thì tình hình tài chính của công ty là ổn định. Ngược lại, nếu VCSH và nợ dài hạn nhỏ hơn TSDH chứng tỏ công ty phải sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các TSDH, việc sử dụng vốn như vậy chưa đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài chính khiến cho rủi ro tài chính cao và khả năng thanh toán của công ty là không đảm bảo.

B, Cấu trúc doanh thu, chi phí:

 Hệ số chi phí (Hcp):

Hcp = Tổng chi phí (CP) / Tổng luân chuyển thuần (LCT)
=> Hệ số này cho biết để thu về một đồng doanh thu thì doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí. Khi Hcp càng nhỏ hơn 1 thì tình hình quản trị chi phí của doanh nghiệp có hiệu quả, làm ăn có lãi. Khi Hcp bằng 1 tức là đang hòa vốn. Khi Hcp càng lớn hơn 1 thì tình hình quản trị chi phí không hiệu quả, làm ăn thua lỗ.

C, Cấu trúc dòng tiền:

– Hệ số tạo tiền (Htt):

Htt = Dòng tiền thu về (Tv) / Dòng tiền chi ra (Tr)
=> Hệ số này phản ánh bình quân mỗi đồng doanh nghiệp chi ra trong kỳ sẽ thu về bao nhiêu đồng tiền. Hệ số tạo tiền của doanh nghiệp phụ thuộc vào dòng tiền thu về, dòng tiền chi ra của từng loại hoạt động. Nếu Htt > 1, là dấu hiệu tích cực, dòng tiền vào nhiều hơn dòng tiền ra. Nếu Htt = 1, cân đối được thu chi. Nếu Htt < 1, có dấu hiệu thâm hụt.

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!