Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Nguyên tắc hạch toán các khoản thu nhập và chi phí khác

Nguyên tắc hạch toán các khoản thu nhập và chi phí khác

Bài viết dưới đây là: Nguyên tắc hạch toán các khoản thu nhập và chi phí khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

THU NHẬP KHÁC

1. Khoản thu nhập khác gồm:

Nguyên tắc hạch toán các khoản thu nhập và chi phí khác
Nguyên tắc hạch toán các khoản thu nhập và chi phí khác

– Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;

– CL lãi do đánh giá lại vật tư, HH, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

– Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản đồng kiểm soát nhận về theo BCC cao hơn chi phí đầu tư XDCB;

– Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;

– Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế XK được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm);

– Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

– Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho TS bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự);

– Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;

– Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;

– Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ HH, SP, DV không tính trong doanh thu (nếu có);

– Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho DN;

– Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại;

– Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

>> Xem thêm: Chi phí đầu vào có bị loại khi hóa đơn phản ánh sai thời điểm không?

2. Khi có khả năng chắc chắn thu được các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, kế toán phải xét bản chất của khoản tiền phạt để kế toán phù hợp với từng t/hợp cụ thể theo nguyên tắc:

Đối với bên bán: Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác.

Đối với bên mua: Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị TS hoặc khoản thanh toán (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi TS có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

>> Xem thêm: Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng, Nhà xưởng có tính vào chi phí không?

CHI PHÍ KHÁC

Gồm:

– Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

– Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản đồng kiểm soát nhận về theo BCC nhỏ hon chi phí đầu tư XDCB;

– GTCL của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);

– CL lỗ do đánh giá lại vật tư, HH, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

– Tiền phạt phải trả do vi phạm HĐKT, phạt hành chính;

– Các khoản chi phí khác.

“NHẬN ĐỊNH ĐÚNG VÀ TRÌNH BÀY ĐÚNG CHỈ TIÊU TRÊN BCTC LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP”

>> Xem thêm: Công việc Kế toán Chi phí làm những gì? | ở Doanh nghiệp

Quảng cáo Phần mềm kế toán online Maxv Accounting

Tham khảo Phần mềm & Thông tin liên hệ Maxv

Phần mềm Kế toán


+ Maxv Accounting (Cho thuê)

+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

Thông tin Liên hệ


+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

+ Hotline: 0382 325 225

+ Kinh doanh: 0862 325 225

Thông tin khác


+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Facebook: Trang chủ

+ Nghiệp vụ: 0987 667 405

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!