Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày tại doanh nghiệp

Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày tại doanh nghiệp

Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày tại doanh nghiệp như thế nào? cùng Maxv tham khảo thêm bài viết dưới đây.

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư sổ 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày tại doanh nghiệp
Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày tại doanh nghiệp

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phấm, đế tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuât, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kỉnh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT. “

Tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BCT (đã được sửa đổi tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC) hướng dẫn về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng đế khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu;

hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục Thuế, việc xuất hàng mẫu để trưng bày tại Công ty không phải là bán hàng hóa, không phải là hoạt động khuyến mại, quảng cáo, cũng không phải là xuất hàng sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), do đó, không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn.

>> Xem thêm: Tại sao hóa đơn từ 20 triệu trở lên bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng?

Như vậy:

Trường hợp 01: hàng mẫu

– Công ty A xuất hàng mẫu cho công ty B thì phải xuất hóa đơn nhưng thuế suất gạch chéo, tiền thuế GTGT = 0

– Nội dung là hàng mẫu không thu tiền

– Phiếu xuất kho, hoặc phiếu giao hàng

– Các biên bản thỏa thuận khác giữa hai bên

Trường hợp 02: hàng trưng bày

– Không phải Lập hóa đơn GTGT

– Lập phiếu xuất kho hàng hóa để trưng bày bình thường

>> Xem thêm: BỘ HỒ SƠ HUỶ HOÁ ĐƠN GIẤY CHUYỂN SANG HĐĐT THEO NĐ123/2020/NĐ-CP

Sưu tầm

Banner footer bài viết phần mềm Maxv Accounting

Tham khảo Phần mềm & Thông tin liên hệ Maxv

Phần mềm Kế toán


+ Maxv Accounting (Cho thuê)

+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

Thông tin Liên hệ


+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

+ Hotline: 0382 325 225

+ Kinh doanh: 0862 325 225

Thông tin khác


+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Facebook: Trang chủ

+ Nghiệp vụ: 0968 360 958

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!