Tải hồ sơ hủy hóa đơn giấy HĐĐT theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

1. QĐ thành lập hội đồng hủy hóa đơn

2. BBKK hóa đơn

3. Biên bản hủy hóa đơn

4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Bạn nào cần thì tải về tham khảo nhé.

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv