Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử chuyển sang TT78

Hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử chuyển sang TT78

Bài viết dưới đây: Hướng dẫn cách hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử chuyển sang TT78. mời bạn đọc tham khảo cùng với Maxv

-> Căn cứ

– Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

– Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Điều 29 Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014

– Công văn Số: 54326/TB-CCTQ1 Quận 1, ngày 26/11/2021 về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

+ Xử lý hóa đơn theo quy định trước đây còn tồn

Hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử chuyển sang TT78
Hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử chuyển sang TT78

– Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT, NNT được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và phải ngừng sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, đồng thời thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo tình hình sử dụng hóa theo các quy định trước đây với số tồn bằng = 0 đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

+ Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn: TB03-BC Kết Quả Hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

1. Đối với hóa đơn giấy, ghi: cắt góc, Nghiền nát bằng máy cắt: Máy hủy tài liệu Máy cắt giấy, Đốt, Xé nhỏ…

2. Đối với hóa đơn điện tử, ghi: hủy điện tử

3. Đối với hóa đơn tự in, ghi: hủy trên phần mềm.

– Báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC = [19] Hủy doanh nghiệp khai báo bình thường KHÔNG TÍCH chọn mục Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) & Mẫu 3.10 (Chuyển địa điểm)

1. Chọn kỳ báo cáo có 2 quyền: khuyến khích chọn phương án A để sau này lỡ quên không nộp

a. Chọn ngày từ đầu quý đến ngày nộp báo cáo sau ngày hủy hoặc bằng. Ví dụ: 01/10/2021-08/12/2021

b. Hạn nộp BC26/AC là 30/01/2022 năm sau thì: 01/10/2021-31/12/2021

+Chú ý:

– Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

– Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

– Khi DN Thay đổi địa chỉ công ty làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc giải thể khi Gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

a. Khi DN ngừng hoạt động ( Giải thể): Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) & Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC

b. Chuyển địa điểm nhưng vẫn muốn dùng hóa đơn củ: Mẫu BC26/AC, chọn Mẫu 3.10 (Chuyển địa điểm)

—> Nguồn: Chu Đình Xinh.

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!