HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KẾ TOÁN CÔNG TY LOGISTICS CẦN BIẾT

bởi | Th6 19, 2022 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Được coi là ngành nhiều tiềm năng phát triển, logistics là loại hình mới mẻ được nhiều kế toán lựa chọn. Tuy nhiên, do tính chất mới mẻ nên nhiều kế toán vẫn còn e dè trong quy trình kế toán ở công ty logistics.

1. Quy trình hạch toán kế toán hàng nhập khẩu

1.1. Căn cứ vào bộ chứng từ nhập khẩu

Quy trình hạch toán kế toán hàng nhập khẩu

Kế toán Logistic có thể dựa trên hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói Packing list, đơn đặt hàng, vận đơn, tờ khai, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện nhập khẩu…, ghi:

Nợ TK 151: Hàng đi đường (Nếu hàng chưa về nhập kho)

Nợ TK 156, 158: Hàng hóa, hàng kho bảo thuế (Nếu hàng đã về nhập kho)

Có TK 331: Phải trả cho người bán

* Lưu ý: Kế toán hạch toán theo dõi đúng loại ngoại tệ của giao dịch phát sinh và quy đổi ra đồng VND theo tỷ giá thực tế quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1.2. Căn cứ vào bộ chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu

Căn cứ vào bộ chứng từ (Tờ khai hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, giấy đề nghị thanh toán,…), hạch toán:

– Hạch toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 151, 156: Hàng đi đường hoặc hàng hóa

Có TK 3333: Thuế nhập khẩu

Có TK 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Hạch toán thanh toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 3333, 3332: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112: Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

1.3. Căn cứ vào chứng từ Logistic

Là những chi phí có liên quan đến việc nhập khẩu lô hàng, tính từ thời điểm đặt hàng đến lúc nhập hàng về kho (Hóa đơn GTGT của các hãng tàu, đại lý Logistic, cơ quan hải quan,…) hạch toán như sau:

Nợ TK 151, 156: Hàng đi đường hoặc hàng hóa

Có TK 331: Phải trả người bán

*Lưu ý: Kế toán tiến hành phân bổ chi phí Logistic cho từng mã hàng hóa của lô hàng nhập khẩu. Tiêu thức phân bổ: theo trị giá hoặc theo số lượng, phân bổ toàn phần hoặc phân bổ từng phần tùy thuộc vào thực tế phát sinh.

1.4. Căn cứ vào chứng từ thanh toán lô hàng nhập khẩu, hạch toán:

Nợ TK 331: Phải trả người bán

Có TK 111, 112: Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

* Lưu ý:

– Nếu phát sinh giao dịch thanh toán L/C (Letter credit), kế toán cần hạch toán qua TK 244 (Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược).

– Hàng nhập khẩu thường được thanh toán bằng ngoại tệ (Không phải tiền Việt nam đồng). Do đó kế toán phải ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào TK 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào TK 635.

– Cuối năm tài chính, tại thời điểm lập BCTC, kế toán phải tiến hành đánh giá lại tỷ giá hối đoái của khoản mục tiền tệ tương ứng với Số dư Bên có của TK 331. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào TK 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào TK 635.

1.5. Căn cứ vào chứng từ thanh toán phí Logistic, hạch toán:

Nợ TK 331: Phải trả người bán

Có TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DOANH THU KHI QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TRÌNH

2. Quy trình hạch toán kế toán xuất khẩu hàng hóa

2.1. Căn cứ vào bộ chứng từ xuất khẩu

Bộ chứng từ xuất khẩu gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn thương mại, đơn đặt hàng, đơn giao hàng, hợp đồng, tờ khai, giấy tờ chứng minh hàng đủ điều kiện xuất khẩu,… hạch toán như sau:

– Ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (Nếu khách hàng trả tiền ngay)

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng (Nếu khách hàng chưa thanh toán)

Có TK 511: Doanh thu

Có TK 333: Thuế phải nộp ngân sách (Chi tiết các loại thuế xuất khẩu phải nộp nếu có)

– Ghi nhận giá vốn, ghi:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 156, 158: Hàng hóa, hàng kho bảo thuế

* Lưu ý:

– Trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, thì không không dùng hóa đơn thương mại mà dùng hóa đơn điện tử.

– Kế toán cần hạch toán theo dõi đúng loại ngoại tệ tương ứng với giao dịch phát sinh và quy đổi ra đồng VNĐ theo tỷ giá thực tế quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

2.2. Căn cứ vào hóa đơn Logistic của các DN Logistic, Đại lý Logistic

Bao gồm chi phí làm hàng, chi phí vận chuyển, chi phí mở tờ khai,… tính từ thời điểm xuất hàng ra khỏi kho đến khi hàng hóa đã được giao cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Có TK 331: Phải trả người bán

2.3. Căn cứ vào chứng từ nộp thuế xuất khẩu (Nếu có), ghi:

Nợ TK 333: Thuế xuất khẩu phải nộp NSNN (Chi tiết rõ loại thuế xuất khẩu phải nộp)

Có TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

2.4. Căn cứ vào chứng từ thu tiền bán hàng (Giấy báo có của ngân hàng), ghi:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng

Cớ TK 131: Phải thu khách hàng

* Lưu ý:

– Hàng xuất khẩu thường được thanh toán bằng ngoại tệ (Không phải tiền Việt nam đồng) => Do đó phải ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, hạch toán vào TK 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, hạch toán vào TK 635.

– Cuối năm tài chính, tại thời điểm lập BCTC, phải tiến hành đánh giá lại tỷ giá hối đoái của khoản mục tiền tệ tương ứng với Số dư Bên nợ của TK 131. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, hạch toán vào TK 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, hạch toán vào TK 635.

2.5. Căn cứ vào chứng từ thanh toán tiền cho DN, Đại lý logistic, ghi:

Nợ TK 331: Phải trả người bán

Có TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Xem thêm: XỬ LÝ CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN SANG TÀI KHOẢN CÔNG TY

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

 

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Tải HTKK v5.1.6 mới nhất (18-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.6 mới nhất (18-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.6 mới nhất 2024 ngày (18/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.6 đáp ứng Nghị quyết số 110/2023/QH15 về giảm thuế GTGT. Download HTKK V5.1.6 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.6 Mới nhất Tải...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm