Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Hoạch toán kinh phí công đoàn như thế nào?

Hoạch toán kinh phí công đoàn như thế nào?

Cách Hoạch toán kinh phí công đoàn như thế nào? Mời bạn đọc kế toán tham khảo bài viết dưới đây để hiểu kỹ hơn về cách hạch toán phí công đoàn.

1. Kinh phí công đoàn là gì?

Để hiểu rõ về cách hạch toán kinh phí công đoàn thì chúng ta cùng tìm hiểu xem kinh phí công đoàn được hiểu như thế nào nhé.

– Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho tài chính công đoàn, do doanh nghiệp thực hiện nộp và dùng cho hoạt động đoàn thể của công đoàn các cấp.

Hoạch toán kinh phí công đoàn thế nào?
Hoạch toán kinh phí công đoàn thế nào?

2. Đối tượng nộp phí công đoàn.

Theo Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn những đối tượng nộp kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

– Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

– Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

– Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

– Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

– Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

>> Xem thêm: Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào?

3. Mức đóng kinh phí công đoàn.

– Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

– Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Số tiền Kinh phí công đoàn này do Doanh nghiệp đóng (Không trích vào lương của người lao động). Khoản tiền kinh phí công đoàn đó được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

Mức đóng kinh phí công đoàn
Mức đóng kinh phí công đoàn

4. Cách hạch toán kinh phí công đoàn.

4.1. Hạch toán  phí công đoàn.

– Với kinh phí công đoàn, thì hạch toán chi tiết theo từng bộ phận, tính vào chi phí của doanh nghiệp:

Nợ TK: 154, 241, 622, 623 727, 641, 642…

Có 3382: (Tổng tiền lương tham gia BHXH (X) 2%)

– Khi nộp tiền kinh phí công đoàn:

Nợ TK 3382. (Tổng tiền lương tham gia BHXH (X) 2%)

Có TK 111, 112

Lưu ý: Đó là cách hạch toán kinh phí công đoàn của doanh nghiệp phải nộp cho Liên đoàn lao động Quận, huyện.

Nếu là Đoàn phí công đoàn của các nhân viên trong công ty tham gia Tổ chức công đoàn cơ sở (Tức là số tiền đoàn phí của các đoàn viên đóng bằng 1% số tiền lương tháng tham gia BHXH) thì Doanh nghiệp không phải hạch toán đoàn phí công đoàn vào sổ sách kế toán mà sẽ theo dõi riêng bên ngoài sổ sách kế toán.

– Nếu Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng 65% tổng số thu Kinh phí công đoàn thì các bạn theo dõi qua TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác.

Nợ TK 3382.

Có TK 3388.

Lưu ý: Đó là tiền kinh phí công đoàn bị truy thu, còn nếu là khoản tiền bị phạt thì sẽ không được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định về thuế TNDN:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

>> Xem thêm: Hạch toán hàng gửi bán đại lý hưởng hoa hồng như thế nào?

4.2. Cách hạch toán tiền phạt kinh phí công đoàn.

– Với tiền phạt chi phí công đoàn, ta hạch toán như sau:

Nợ 811

Có 3388

– Khi nộp tiền:

Nợ 3388

Có 111, 112

– Cuối kỳ kết chuyển:

Nợ 911.

Có 811

Lưu ý: khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN thì nhập vào chỉ tiêu B4, vì đây là số tiền không được trừ khi tính thuế TNDN.

>> Xem thêm: Cách hạch toán Kế toán Trung tâm Ngoại ngữ theo TT133

— Sưu tầm —

 

Banner footer bài viết phần mềm Maxv Accounting

Tham khảo Phần mềm & Thông tin liên hệ Maxv

Phần mềm Kế toán


+ Maxv Accounting (Cho thuê)

+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

Thông tin Liên hệ


+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

+ Hotline: 0382 325 225

+ Kinh doanh: 0862 325 225

Thông tin khác


+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Facebook: Trang chủ

+ Nghiệp vụ: 0987 667 405

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!