Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Hạch toán khi Công ty mua lại sau khi thuê TSCĐ & các GD liên quan đến TK 212

Hạch toán khi Công ty mua lại sau khi thuê TSCĐ & các GD liên quan đến TK 212

Căn cứ vào Điều 36, Khoản 3 Thông tư 200/2014/TT-BTC, một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản TSCĐ thuê tài chính (TK 212) được hạch toán, cụ thể như sau:

09 Bước hạch toán công ty mua lại sau khi thuê TSCĐ

Bước hạch toán công ty mua lại sau khi thuê TSCĐ
09 Bước hạch toán công ty mua lại sau khi thuê TSCĐ

1. Khi phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như Chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng,… ghi:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước

Có các TK 111, 112,…

>>  Xem thêm: Quy trình và cách hạch toán về thanh lý Tài sản cố định (TSCĐ)

2. Khi chi tiền ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3412) (Số tiền thuê trả trước)

Nợ TK 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có các TK 111, 112,…

3. Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, ghi:

Nợ TK 212: TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3412) (Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại)

Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 212: TSCĐ thuê tài chính

Có TK 242: Chi phí trả trước, hoặc

Có các TK 111, 112,… (Số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát sinh khi nhận tài sản thuê tài chính)

4. Định kỳ, nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài chính

Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho Bên cho thuê, ghi:

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

Nợ TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3412) (Nợ gốc trả kỳ này)

Có các TK 111, 112,…

5. Khi nhận được hóa đơn của Bên cho thuê yêu cầu thanh toán khoản thuế GTGT đầu vào

– Nếu thuế GTGT được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (TK 1332)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng (Nếu trả tiền ngay)

Có TK 338: Phải trả khác (Thuế GTGT đầu vào phải trả Bên cho thuê)

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 212: TSCĐ thuê tài chính (Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và việc thanh toán thuế GTGT được thực hiện một lần ngay tại thời điểm ghi nhận TSCĐ thuê tài chính)

Nợ các TK 627, 641, 642 (Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thanh toán theo định kỳ nhận hóa đơn)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng (Nếu trả tiền ngay)

Có TK 338: Phải trả khác (Thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê)

>> Xem thêm: Top 07 câu hỏi thắc mắc phổ biến về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

6. Khi trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 635: Chi phí tài chính.

Có các TK 111, 112,…

7. Khi trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng thuê cho Bên cho thuê, ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ (TK 2142)

Có TK 212: TSCĐ thuê tài chính

8. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê hết một phần giá trị tài sản, sau đó mua lại thì khi nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của DN. Khi chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu của DN, ghi:

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

Có TK 212: TSCĐ thuê tài chính (Giá trị còn lại TSCĐ thuê tài chính)

Có các TK 111, 112,… (Số tiền phải trả thêm)

Đồng thời chuyển giá trị hao mòn, ghi:

Nợ TK 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

Có TK 2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình

9. Giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính

9.1. Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá bán tài sản cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ

– Kế toán giao dịch bán (Xem TK 711).

– Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến 6 Điều này.

– Định kỳ, kế toán tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

Có TK 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với thời gian thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện.

Có các TK 623, 627, 641, 642,…

9.2. Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá thấp hơn giá trị còn lại của TSCĐ

– Kế toán giao dịch bán (Xem TK 711)

– Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo quy định từ Điểm 3.1 đến 3.6 Điều này.

– Định kỳ, kết chuyển số chênh lệch nhỏ hơn (Lỗ) giữa giá bán và giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi tăng chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

Có TK 242: Chi phí trả trước.

>> Xem thêm: 13 Trường hợp Hạch toán khi trả lại vốn góp bằng TSCĐ và Tài khoản 411

__ Sưu tầm __

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!