Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Hạch toán chi phí vượt định mức và Xây dựng tiêu hao Vật tư, NL

Hạch toán chi phí vượt định mức và Xây dựng tiêu hao Vật tư, NL

Bài viết dưới đây: “Hạch toán chi phí vượt định mức và Xây dựng tiêu hao Vật tư, nguyên liệu”. Mời bạn đọc tham khảo

1. Thuế

– Thông tư 78/2014/TT-BTC thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC bỏ quy định Doanh nghiệp phải thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của Doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng đầu năm hoặc 3 tháng kể từ khi bắt đầu vào đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (Đối với Doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu sản xuất sản phẩm mới). Cụ thể, tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định không tính vào chi phí được trừ:

Hạch toán chi phí vượt định mức và Xây dựng tiêu hao Vật tư
Hạch toán chi phí vượt định mức và Xây dựng tiêu hao Vật tư

“Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.”

– Do đó từ năm 2014 Doanh nghiệp không phải gửi đăng ký định mức tiêu hao cho cơ quan thuế nhưng vẫn phải xây dựng định mức lưu tại đơn vị và chấp hành các định mức nếu Nhà nước có quy định.

>> Xem thêm: CÁCH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG XÂY DỰNG, XÂY LẮP

2. Hạch toán

* Theo Đoạn 11 – Chuẩn mực 02: Hàng tồn kho; Chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho, gồm:

(a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường;

(b) Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản quy định ở Đoạn 06;

(c) Chi phí bán hàng;

(d) Chi phí quản lý Doanh nghiệp.

Hạch toán chi phí vượt định mức và Xây dựng tiêu hao Vật tư 2
Hạch toán chi phí vượt định mức và Xây dựng tiêu hao Vật tư 2

=> Do vậy Doanh nghiệp không được hạch toán vào giá trị hàng tồn kho phần Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường.

– Khi phát sinh chi phí sản xuất, ghi:

Nợ TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định)

Có các TK: 152, 153,…

– Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường, định mức tiêu hao vật tư, ghi:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Có TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 627: Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định)

* Những trường hợp không phân bổ vào giá thành mà kết chuyển chi phí sản xuất thẳng vào giá vốn hàng bán trong kỳ:

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường, thì phần vượt trên mức bình thường được kết chuyển vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

– Trường hợp tiêu hao vật tư vượt định mức xây dựng, thì phần vượt định mức cũng được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Hạch toán phần chi phí vượt định mức và trên mức bình thường như sau:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ)

Có TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Có TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 627: Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định)

* Lưu ý: Cuối kỳ khi xác định thuế TNDN, cần loại các chi phí vượt định mức này trước khi tính thuế.

>> Xem thêm: TRƯỜNG HỢP TẠM ỨNG TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG CẦN PHẢI BIẾT

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!