Trong bài viết là: Doanh nghiệp mua ô tô 4 chỗ và bị khống chế mức trích khấu hao. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Căn cứ pháp lý:

+ Tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1, thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+ Khoản 3, điều 14 thông tư 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 được sửa đổi bổ sung bởi điều 9 thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Theo hướng dẫn này thì những DN có tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”. Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

Vậy bạn hiểu thế nào trường hợp mua ô tô 4 chỗ này?

Đương nhiên với Thuế bạn chỉ được trích khấu hao trên 1,6 tỷ đồng để tính vào chi phí hợp lý và chỉ được khấu trừ thuế GTGT tối đa 160 triệu.

Doanh nghiệp mua ô tô 4 chỗ
Doanh nghiệp mua ô tô 4 chỗ

>> Xem thêm: Mua Ô tô cá nhân không có HĐ – Công ty có được trích khấu hao không?

Như vậy khoản chênh lệch bạn tính vào đâu, hạch toán như thế nào?

Bài tập và cách định khoản dưới đây phần nào giúp bạn hình dung ra điều đó:

Doanh nghiệp X mua 01 ô tô 4 chỗ (bị khống chế bởi các quy định trên)

+ Giá mua: 3.000.000.000đ (chưa VAT 10%)

+ Lệ phí trước bạ: 500.000.000đ

+ Bảo hiểm xe: 20.000.000đ/năm

+ Đăng ký xe: 20.000.000đ

+ Đăng kiểm xe: 1.000.000đ

Theo quy định trên thì bạn chỉ được khấu hao trên số tiền là 1,6 tỷ đồng. Được khấu trừ thuế GTGT 160 triệu.

Hạch toán:

Theo hóa đơn phải trả đơn vị bán xe:

Nợ TK 211: 3.000.000.000 + (300.000.000 – 160.000.000) = 3.140.000.000đ

Nợ TK 133: 160.000.000đ

Có TK 331: 3.300.000.000đ

Tính lệ phí phải nộp:

Nợ TK 211: 500.000.000đ

Có TK 3339: 500.000.000đ

Nộp lệ phí phải nộp:

Nợ TK 3339: 500.000.000đ

Có TK 1111: 500.000.000đ

Tiền bảo hiểm xe ô tô:

Nợ TK 142: 20.000.000đ

Có TK 1111: 20.000.000đ

Tiền đăng ký và đăng kiểm xe:

Nợ TK 211: 21.000.000đ

Có TK 1111: 21.000.000đ

Tổng nguyên giá xe = 3.140.000.000 + 500.000.000 + 20.000.000 + 1.000.000 = 3.661.000.000đ

Theo phụ lục khấu hao tại thông tư số 45/2013/TT-BTC thì loại tài sản là Phương tiện vận tải có thời gian khấu hao từ 6 – 10 năm. Ví dụ bạn chọn trong 10 năm (Việc lựa chọn này bạn nên căn cứ vào tình hình SXKD của DN)

>> Xem thêm: Tất tần tật Bộ hồ sơ Thanh lý xe ô tô và Tài sản Cố định TSCĐ

Số khấu hao năm theo chế độ kế toán kế toán

Nợ TK 642: = 3.661.000.000đ/10 năm = 366.100.000đ/năm

Có TK 214:

Số khấu hao năm được tính tối đa vào chi phí hợp lý theo luật thuế:

= 1.600.000.000/ 10 năm = 160.000.000đ/năm

=> Chênh lệch giữa kế toán và thuế là: 366.100.000đ – 160.000.000đ = 206.100.000đ

=> Như vậy kế toán vẫn theo dõi số khấu hao theo chế độ kế toán bình thường và tính vào chi phí kế toán là 366.100.000đ/năm. Nhưng đến thời điểm quyết toán thuế TNDN năm thì Số chênh lệch giữa khấu hao theo kế toán và theo thuế (là chi phí không hợp lý) bạn phải xuất toán khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN cuối năm. Bạn nhập vào chỉ tiêu [B4] = 206.100.000đ trên tờ khai quyết toán năm. Khi đó sẽ làm tăng thu nhập tính thuế của bạn.

Trường hợp DN bạn sử dụng ô tô này được 2 năm và đem bán được 2.700.000.000đ (chưa VAT 10%).

Khi đó số khấu hao theo kế toán đã tính vào chi phí là:

366.100.000 x 2 = 732.200.000đ

Hạch toán trường hợp nhượng bán này như sau:

Phản ánh số phải thu từ nhượng bán

Nợ TK 131: 2.970.000000đ

Có TK 711: 2.700.000.000đ

Có TK 3331: 270.000.000đ

Ghi giảm TSCĐ do nhượng bán:

Nợ TK 811: 3.661.000.000đ – 732.200.000đ = 2.928.800.000

Nợ TK 214: 732.200.000đ

Có TK 211: 3.661.000.000đ

>> Xem thêm: Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân có phải xuất hóa đơn không?

— Sưu tầm —

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com