Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / Công việc Kế toán Tài chính làm những gì? | ở Doanh nghiệp

Công việc Kế toán Tài chính làm những gì? | ở Doanh nghiệp

Kế toán tài chính là công việc mà mỗi kế toán trong doanh nghiệp đều phải làm. Kế toán tài chính là gì? Công việc KTTC trong doanh nghiệp là gì?

Khái niệm tài chính là gì?

Tài chính có rất nhiều khái nhiệm khác nhau và bài viết này sẽ trình bày khái niệm một cách đơn giản nhất:

Khái niệm tài chính là gì?
Khái niệm tài chính là gì?

Tài chính thể hiện sự vận động của vốn tiền tệ: thu vào bằng tiền và chi ra bằng tiền diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Công việc Kế toán làm hàng ngày, tháng, quý, năm là gì?

Kì kế toán tài chính

Theo luật kếtoán số: 88/2015/QH13, kì kếtoán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kếtoán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính..

Các quốc gia có quy định kỳ kế toán khác nhau. Pháp luật Việt Nam quy định kỳ kế toán bao gồm kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng.

Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

>>X em thêm: Công việc Kế toán Tổng hợp làm những gì? | ở Doanh nghiệp

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Kế toán tài chính là gì?
Kế toán tài chính là gì?

Công việc của kế toán tài chính doanh nghiệp

–       Kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, do đó để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

–       Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, nghĩa là được tổ chức ở tất cả các đơn vị kế toán và hệ thống sổ ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân thủ các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.

–       Thông tin kế toán tài chính cung cấp là những thông tin thực hiện về những hoạt động đã phát sinh, đã xảy ra mang tính tổng hợp thể hiện dưới hình thái giá trị.

–       Báo cáo của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động cùa doanh nghiệp trong một thời ký báo cáo của kế toán tài chính được thực hiện theo định kỳ thường là hàng năm.

>>X em thêm: Công việc Kế toán Kho làm những gì? | ở Doanh nghiệp

Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

– Cung cấp tài liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp, nhờ đó người quản lý  có thể triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

– Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…

– Cung cấp kết quả tài chính rõ ràng, quản lý các chi phí hiệu quả, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

– Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.

– Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

>>X em thêm: Công việc Kế toán Doanh thu làm những gì? | ở Doanh nghiệp

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!