Bán buôn là hình thức bán hàng theo lô hoặc bán với số lượng lớn. Thực chất người mua hàng hóa là những nhà cung cấp trung gian, hàng hóa sau khi bán buôn chưa đến tay người tiêu dùng trực tiếp. Bán buôn hàng hóa có thể theo phương thức bán buôn qua kho hoặc phương thức bán buôn vận chuyển thẳng.

1. Bán buôn hàng hóa qua kho

 

– Bán buôn hàng là hình thức tiêu thụ hàng hóa hầu hết của mọi Doanh nghiệp (DN), không bán với số lượng nhỏ lẻ mà bán theo lô, số lượng lớn. Vì vậy, người mua hàng không phải là người tiêu dùng thông thường mà là các tổng đại lý, cửa hàng phân phối lớn. Sau đó, hàng hóa mới đến được tay người tiêu dùng.

– Bán buôn hàng hóa có hai cách: Bán buôn hàng hóa qua kho; Bán buôn hàng hóa chuyển thẳng không qua kho.

Xem thêm:08 BÚT TOÁN HẠCH TOÁN VÀ LƯU Ý KHI LÀM KẾ TOÁN NHẬP KHẨU

2. Cách hạch toán kế toán bán buôn hàng hóa qua kho

 

Hình thức bán buôn hàng hóa qua kho cũng có 2 hình thức: Giao hàng trực tiếp tại kho hoặc giao hàng bằng cách chuyển thẳng hàng.

2.1. Bán buôn hàng hóa bằng hình thức trực tiếp

 

– Bên mua hàng sẽ cử người đại diện đến kho, DN nhận hàng trực tiếp => Phía DN cho xuất hàng tại kho.

– Sau đó hai bên chính thức ký kết hợp đồng, Bên mua hàng thanh toán tiền trực tiếp hoặc nợ theo thỏa thuận của hai bên. Hàng hóa được ghi nhận đã tiêu thụ.

– Mặt có lợi của hình thức bán hàng này là người mua hàng có kiểm soát chất lượng hàng trực tiếp, kỹ lưỡng; Người bán hàng cũng tạo được niềm tin và uy tín với Bên mua.

– Sau khi hàng hóa được giao => Cần ghi những bút toán sau:

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131,…: Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 511: Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (TK 33311)

+ Phản ánh trị giá thực tế của hàng xuất bán, ghi:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 156: Trị giá thực tế của hàng xuất kho bán

Nếu xuất kho bao bì bán kèm theo hàng hóa tính giá riêng, ghi:

Nợ TK 138 (TK 1388): Trị giá bao bì tính riêng

Có TK 153: Trị giá bao bì theo giá xuất kho

++ Phản ánh doanh thu hàng bán, ghi:

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng (Chi tiết Công ty )

Có TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa

Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra

++ Phản ánh trị giá bao bì tính giá riêng, ghi:

Nợ TK 1388: Phải thu khác (Chi tiết Công ty )

Có TK 153: Công cụ, dụng cụ

+ Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 156: Hàng hóa

 

2.2. Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng

 

* Căn cứ theo hợp đồng kinh doanh, Bên DN xuất hàng sẽ sử dụng phương tiện vận chuyển của mình hoặc thuê ngoài, đến kho lấy hàng và vận chuyển đến địa điểm mà Bên mua yêu cầu. Hàng hóa trên xe vận chuyển vẫn thuộc quyền sở hữu của Bên bán hàng.

* Sau khi Bên mua kiểm và nhận hàng, thanh toán tiền hoặc ghi nhận nợ thì hàng hóa mới được tính là đã tiêu thụ.

* Cách hạch toán kế toán:

– Khi xuất kho hàng hóa chuyển đến cho Bên mua.

+ Căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ => Phản ánh trị giá hàng hóa xuất kho chuyển đi bán, ghi:

Nợ TK 157: Hàng gửi bán (Trị giá thực tế của hàng chuyển đi bán)

Có TK 156: Hàng hóa (Trị giá thực tế của hàng xuất kho)

+ Trường hợp hàng bán có bao bì đi kèm, tính giá riêng, khi xuất kho bao bì chuyển đến cho Bên mua, ghi:

Nợ TK 138: Phải thu khác (TK 1388) (Trị giá bao bì đi kèm phải thu)

Có TK 153: CCDC (Trị giá bao bì đã xuất kho)

– Bán buôn hàng qua kho {Khi hàng hóa được xác định là tiêu thụ (Bên mua đã nhận hàng, đã chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh toán)}

=> Căn cứ vào hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan => Tiến hành phản ánh các bút toán sau:

+ Phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131,…: Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa

Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra

+ Phản ánh trị giá vốn thực tế của hàng chuyển đi bán đã được khách hàng chấp nhận, ghi:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (Trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ)

Có TK 157: Hàng gửi bán (Trị giá hàng chuyển đi đã được chấp nhận)

– Khi người mua thanh toán tiền hàng, ghi:

Nợ TK 111, 112,…: Tổng số tiền hàng đã thu

Có TK 131: Số tiền hàng người mua đã thanh toán

– Đối với giá trị bao bì kèm theo hàng hóa, nếu Bên mua đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131,…: Số tiền bao bì đi kèm người mua đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán

Có TK 138 (TK 1388): Trị giá bao bì đi kèm đã được chấp nhận thanh toán.

>> Xem thêm: 20 CHI PHÍ BỊ KHỐNG CHẾ MÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHẢI BIẾT

— Sưu tầm —

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv