[Tổng hợp] Mẫu tờ khai trong hồ sơ Quyết toán thuế TNDN 2022

bởi | Th11 9, 2022 | Ứng dụng - Tài liệu | 0 Lời bình

Kế toán doanh nghiệp sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị và thực hiện hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022. Trong bài viết này, Maxv tổng hợp lại danh sách các mẫu tờ khai cần có trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN của các doanh nghiệp năm 2022 để giúp kế toán thống kê các tờ khai cần thực hiện.

1. Tổng hợp biểu mẫu của các tờ khai quyết toán thuế TNDN

STT Tên tài liệu Biểu mẫu Link tải biểu mẫu
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí

Tải biểu mẫu của các tờ khai quyết toán thuế TNDN

Tải biểu mẫu của các tờ khai quyết toán thuế TNDN

1 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí) Mẫu số 03/TNDN Tại đây
2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
 • Bảng cân đối kế toán
Mẫu số B01-DN Tại đây
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu số B02-DN Tại đây
 • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp;
 • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Mẫu số B03-DN Tại đây
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Mẫu số B09-DN Tại đây
3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc Tại đây
Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ

>> Hướng dẫn tra cứu hồ sơ quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2022

4 Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
Mẫu số 03-1A/TNDN Tại đây
 • Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng
Mẫu số 03-1B/TNDN Tại đây
 • Đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Mẫu số 03-1C/TNDN Tại đây
5 Phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN Tại đây
6 Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (nếu có):
 • Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới
Mẫu số 03-3A/TNDN Tại đây
 • Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng)
Mẫu số 03-3B/TNDN Tại đây
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.
Mẫu số 03-3C/TNDN Tại đây
 • Đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao.
Mẫu số 03-3D/TNDN Tại đây
7 Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Mẫu số 03-4/TNDN Tại đây
8 Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-5/TNDN Tại đây
9 Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN Tại đây
10 Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết  Mẫu số 01 Tại đây
11 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất Mẫu số 03-8/TNDN Tại đây
12 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-8A/TNDN Tại đây
13 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện Mẫu số 03-8B/TNDN Tại đây
14 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán Mẫu số 03-8C/TNDN Tại đây
15 Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm Mẫu số 03-9/TNDN Tại đây
16 Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:
 • Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;
 • Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu

>> Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh Số Liệu Sau Khi Quyết Toán Thuế 2022

1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 04/TNDN Tại đây
2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
 • Bảng cân đối kế toán
Mẫu số B 01 – DN Tại đây
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu số B 02 – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu số B 03 – DN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
Mẫu số B 09 – DN
3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc Tại đây

2. Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế TNDN

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 • Phương thức nộp hồ sơ: Hiện nay, các doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:
  • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế; hoặc
  • Nộp hồ sơ qua đường bưu chính; hoặc
  • Nộp thông qua giao dịch điện tử.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3) hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch).

>> Xem thêm: 35 LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

Quảng cáo Phần mềm kế toán online Maxv Accounting

Tham khảo Phần mềm & Thông tin liên hệ Maxv

Phần mềm Kế toán


+ Maxv Accounting (Cho thuê)

+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

Thông tin Liên hệ


+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

+ Hotline: 0382 325 225

+ Kinh doanh: 0862 325 225

Thông tin khác


+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Facebook: Trang chủ

+ Nghiệp vụ: 0987 667 405

Bài viết gần đây

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.9 mới nhất 2024 ngày (08/05). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang Download HTKK...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.9 mới nhất 2024 ngày (08/05). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang Download HTKK...

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm