Để trả lời câu hỏi ban đầu của một công ty sản xuất: “Làm thế nào để sản xuất với chi phí thấp và hiệu quả cao, quản trị toàn diện và hiệu quả?”.

Câu trả lời dành cho bạn là việc áp dụng ngay những gì đã có vào quản lý sản xuất, đơn giản nhất đó là phần mềm kế toán bên bạn đang sử dụng. Còn nếu bạn chưa sử dụng phần mềm kế toán nào?

Hãy đọc hết bài này và trao đổi với Maxv theo địa chỉ liên hệ bên dưới nhé!

1. Xây dựng và quản lý quy trình sản xuất theo luồng công việc giúp Bộ phận sản xuất/Nhà máy hoạt động hiệu quả, tiết kiêm chi phí vận hành:

+ Xây dựng quy trình sản xuất theo đặc thù sản xuất của Doanh nghiệp.

+ Đưa vào áp dụng và cải tiến quy trình trong quá trình ứng dụng.

+ Lựa chọn phần mềm phù hợp, xây dựng hệ thống báo cáo hỗ trợ quản lý sản xuất.

+ Đào tạo nhân sự Quản lý sử dụng phần mềm.

>> Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2. Sử dụng Quản lý sản xuất trên Phần mềm Maxv Online giúp Doanh nghiệp:

2.1. Quản lý các Công đoạn sản xuất: theo quy trình sản xuất của từng loại thành phẩm.

Ví dụ đối với Thành phẩm cơ khí:

Phần mềm kế toán maxv
Phân hệ giá thành sản xuất trên Maxv Online

2.2. Quản lý kho:

Phân hệ toán toán hàng tồn kho Maxv Onlien

+ Theo dõi tồn kho theo nhiều đơn vị tính, lô (date), thời gian lưu kho, vị trí trong kho, màu sắc, kích cỡ, chủng loại…

+ Biết được nguyên vật liệu, bán thành phẩm đang nằm ở kho bãi, nhà máy, đơn vị gia công,… nào? Nơi mà nguyên liệu, quy trình và thành phẩm được sản xuất.

+ Có kế hoạch sản xuất hiệu quả thông qua việc điều chuyển kho/đơn vị gia công hợp lý, kịp thời.

>> Xem thêm: PHẦN MỀM KẾ TOÁN MAXV ONLINE – ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

2.3. Xây dựng định mức:

+ Có thể thiết lập định mức nguyên/phụ liệu, bán thành phẩm (BOM) cần thiết để sản xuất thành phẩm. Cho phép lưu lại nhiều định mức của cùng một thành phẩm với thời gian có hiệu lực.

+ Sử dụng định mức để tính lượng NVL xuất kho cần thiết.

+ Tự động xuất NVL khi nhập kho thành phẩm.

+ So sánh tiêu hao NVL giữ thực tế và theo định mức.

2.4. Kiểm soát sản phẩm lỗi và hao hụt NVL trong sản xuất:

+ Xây dựng danh mục các lỗi sản phẩm và thống kê các sản phẩm lỗi theo lệnh sản xuất, theo ca, máy, bộ phận.

+ Xây dựng % hao hụt theo định mức, báo cáo % hao hụt có trong định mức hay không?

Hy vọng rằng với những thông tin Maxv cung cấp ở trên phần nào đã giúp bạn định hướng được cách xây dựng cách quản lý trên phần mềm theo đặc thù của doanh nghiệp!

>> Xem thêm: Phần mềm Kế toán Maxv Online – Sự lựa chọn Thông thái – Ổn định

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com