Kế toán trong Doanh nghiệp sản xuất nông, lâm Nghiệp

bởi | Th11 10, 2023 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Đối với các Doanh nghiệp (DN) sản xuất nông, lâm nghiệp sẽ thực hiện hạch toán kế toán như thế nào? Cụ thể một số hướng dẫn đối với các nghiệp vụ được áp dụng tại DN sản xuất nông, lâm nghiệp như sau:

1. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong các DN sản xuất nông, lâm nghiệp

– Hoạt động sản xuất nông nghiệp rất đa dạng nên cần chi tiết hóa theo ngành sản xuất, theo từng loại cây trồng hoặc theo từng loại súc vật nuôi để theo dõi nhằm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chính xác.

Kế toán trong Doanh nghiệp sản xuất nông, lâm Nghiệp

– Hoạt động sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ, phụ thuộc vào quy luật sinh trưởng của cơ thể sống nên thời điểm tính giá thành sản phẩm thường theo chu kỳ, theo thời vụ hoặc vào cuối năm.

– Đối với DN vừa sản xuất nông nghiệp vừa tham gia chế biến sẽ tạo ra nhiều sản phẩm ở nhiều giai đoạn khác nhau, quá trình luân chuyển nội bộ phức tạp nên cần xác định rõ thời điểm, tiêu chuẩn tính giá thành. Đồng thời, cần có phương pháp đánh giá và hạch toán sản phẩm tiêu thụ nội bộ thích hợp.

– Phương pháp tính giá thành:

+ Hệ số.

+ Tỷ lệ.

>> Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2. Kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh trong DN sản xuất nông, lâm nghiệp

Kế toán trong Doanh nghiệp sản xuất nông, lâm Nghiệp

2.1. Tài khoản sử dụng

– Nhóm các tài khoản tập hợp chi phí: TK 621, 622, 627, 632, 641, 642,…

– Nhóm các tài khoản tập hợp doanh thu: TK 511, 515, 512

– Nhóm các TK hàng tồn kho: TK 151, 152, 153, 154, 155

– Nhóm các TK thanh toán: TK 131, 331,…

– Nhóm các TK khác: TK 211, 214

2.2. Phương pháp kế toán

– Khi thu mua nguyên vật liệu, ghi:

Nợ TK 151, 152, 621,…: Giá mua + Chi

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331,…

– Xuất kho nguyên vật liệu dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm, ghi:

Nợ TK 621

Có TK 152

– Tính ra lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất, ghi:

Nợ TK 622

Có TK 334

– Tính ra các khoản tiền phụ cấp, ăn ca phải trả công nhân trực tiếp sản xuất, ghi:

Nợ TK 622

Có TK 334

– Trích các khoản lương, ghi:

Nợ TK 622: Trích 24%

Nợ TK 334: Trích 10,5%

Có TK 338: Trích 34,5%

– Tập hợp chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627, TK 133

Có TK 152, 153: Nếu xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ kho

Có TK 334, 338: Nếu tính ra lương, các khoản trích theo lương

Có TK 214: Nếu trích khấu hao tài sản cố định

Có TK 242: Nếu phân bổ chi phí trả trước

Có TK 335: Nếu tính ra chi phí phải trả

Có TK 111, 112, 331: Nếu phát sinh dịch vụ mua ngoài

– Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154

Có TK 621, 622, 627

– Phản ánh giá trị sản phẩm phụ (Nuôi ong thụ phấn thì mật ong là sản phẩm phụ), ghi:

Nợ TK 111, 112, 152, 621

Có TK 154

– Phản ánh giá thành sản phẩm hoàn thành, ghi:

Nợ TK 155, 157, 632

Có TK 154

– Tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN, ghi:

Nợ TK 641, 642, 133

Có TK 152, 153: Nếu xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ kho

Có TK 214: Nếu trích khấu hao tài sản cố định

Có TK 242: Nếu phân bổ chi phí trả trước

Có TK 335: Nếu tính ra chi phí phải trả

Có TK 111, 112, 331: Nếu phát sinh dịch vụ mua ngoài

– Khi tiêu thụ sản phẩm:

+ Phản ánh giá vốn, ghi:

Nợ TK 632

Có TK 154, 155, 157

+ Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 3331

– Các nghiệp vụ kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh: Tương tự như DN sản xuất công nghiệp thông thường.

>> Xem thêm: GIẢI ĐÁP BÀI TOÁN GIÁ THÀNH CÔNG TY SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Tải HTKK v5.1.6 mới nhất (18-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.6 mới nhất (18-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.6 mới nhất 2024 ngày (18/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.6 đáp ứng Nghị quyết số 110/2023/QH15 về giảm thuế GTGT. Download HTKK V5.1.6 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.6 Mới nhất Tải...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm