Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / ĐIỀU CHỈNH TIỀN THUẾ KHI GHI SAI TIỂU MỤC GIẤY NỘP TIỀN

ĐIỀU CHỈNH TIỀN THUẾ KHI GHI SAI TIỂU MỤC GIẤY NỘP TIỀN

Doanh nghiệp (DN) khi nộp các khoản vào ngân sách nhà nước đầy đủ mà vẫn nhận được thông báo nợ của Chi cục Thuế gửi về, nên thắc mắc không hiểu tại sao DN đã nộp thuế mà vẫn bị nợ thuế và tiền chậm nộp thuế.

TIỀN THUẾ KHI GHI SAI TIỂU MỤC GIẤY NỘP TIỀN

1. Căn cứ: Theo Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 28a Nghị định 83/2013/NĐ-CP (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về quản lý thuế) có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, tiền chậm nộp thuế được quy định như sau:

– Điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, lệ phí môn bài.

– Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13.

– Công văn số 10315/BTC-TCT về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13, Công văn số 8355/BTC-TCT:

“ Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp…”

=> Do vậy, khi DN nộp nhầm tiền thuế (Ghi nhầm Tiểu mục) thì trên dữ liệu thông tin nộp thuế DN của cơ quan thuế “DN vẫn còn nợ tiền thuế”, nên DN sẽ nhận thông báo chậm nộp thuế (Với lãi suất chậm nộp 0,03%) nêu trên.

Lý do: DN không chọn đúng Tiểu mục thuế khi nộp thuế dẫn đến:

– Nộp thừa khoản thuế này.

– Mà lại nộp thiếu khoản thuế khác.

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ 20 TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP VỀ THUẾ TNDN

2. Căn cứ:

– Tại Khoản 2a, Điều 17, Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa quy định xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế:

“2. Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước:

a. Đối với người nộp thuế

– Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/cơ quan kho bạc nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.

– Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị Điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.”

Theo đó: trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế môn bài, TNDN, GTGT, TNCN… (bằng hình thức điện tử) nhưng trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi sai mã NDKT thì doanh nghiệp lập Thư tra soát (mẫu số C1-11/NS) gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, căn cứ vào Thư tra soát của doanh nghiệp và chứng từ liên quan, cơ quan thuế quản lý sẽ có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định.

“d. Đối với cơ quan kho bạc nhà nước

Khi đã hạch toán thu ngân sách nhà nước và chuyển thông tin thu ngân sách nhà nước sang cơ quan thuế, nếu phát hiện sai sót thì cơ quan kho bạc nhà nước có trách nhiệm Điều chỉnh thông tin và gửi thông báo sang cơ quan thuế để cơ quan thuế Điều chỉnh thông tin quản lý.

đ. Đối với cơ quan thuế

Khi nhận được thư tra soát từ người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm tra soát thông tin thu nộp và lập giấy đề nghị Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC) gửi cơ quan kho bạc nhà nước để thực hiện Điều chỉnh; Sau khi cơ quan kho bạc nhà nước đã Điều chỉnh, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết”.

* Hồ sơ:

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bản sao + Bản chính (Tờ ghi sai).

– Thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS) của DN.

– Mẫu đề nghị điều chỉnh C1-07/NS điều chỉnh dựa trên giấy nộp tiền đã lập bị nhầm tiểu mục.

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN VÀ CÁCH PHÂN BỔ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

Nguồn: Bùi Thúy Hà

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!