Các phân hệ trong phần mềm kết toán Maxv

Thứ Năm, 14/07/2016

Phần mềm kế toán Maxv được tổ chức theo các phân hệ hợp lí giúp cho bộ phận kế toán của các doanh nghiệp chủ động quản lí các công việc kế toán. Các phần hệ bao gồm phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định và kế toán chi phí và tính giá thành.

Phan-he-ke-toan-maxv

 

 

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phân hệ kế toán tổng hợp của đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác.

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền quản lý mọi thu chi liên quan đến tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền vay. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các chi thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này

 

phan-he-ke-toan-phan-mem-maxv

PHÂN HỆ BÁN HÀNG

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh…), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)

PHÂN HỆ MUA HÀNG

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)…

PHÂN HỆ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất và phiếu xuất điều chuyển kho, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập, hàng xuất (tổng hợp và chi tiết) theo mặt hàng, vụ việc…; lên báo cáo tồn kho (tổng hợp và chi tiết theo kho).

QUẢN LÝ  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CCDC

Phân hệ kế toán tài sản cố định, Công cụ dụng cụ lưu giữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định, Công cụ dụng cụ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng tài sản cố định, Công cụ dụng cụ của công ty và giá trị khấu hao của tài sản, Công cụ dụng cụ tại một thời điểm bất kỳ.

GIÁ THÀNH ( SẢN XUẤT, THI CÔNG)

Phân hệ kế toán chi phí và giá thành thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm. Tùy theo yêu cầu, MAXV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.

 

Từ khóa

Tin liên quan

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro (Phần 1)

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro cho 1 máy đơn lẻ Chọn chương trình cài đặt MvAccPro15.0.exe Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục trên máy tính có chứa bộ cài đặt chương trình chọn file MvAccPro15.0.exe Chạy chương trình MvAccPro15.0.exe –         Kích đúp chuột trái để chạy file MvAccPro15.0.exe tr[...]

Các thao tác chung khi sử dụng phần mềm kế toán Maxv Pro

Hệ thống Menu Hệ thống menu trong Maxv Pro  được tổ chức dưới dạng menu 4 phần Phần 1 : Bao gồm các phân hệ nghiệp vụ sau: Hệ thống Kế toán tổng hợp Kế toán vốn bằng tiền Kế toán bán hàng – công nợ phải thu Kế toán mua hàng – công nợ phải trả Kế toán hàng tồn kho Quản trị phí Báo cáo tập hợp [...]

Facebook chat