Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót không phải ai cũng biết, đặc biệt là theo nghị định 123. Dưới đây là 4 trường hợp và cách xử lý cụ thể, mời bạn đọc tham khảo

TRƯỜNG HỢP 1: Chưa gửi cho người MUA (nhưng đã được cấp mã):

B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v hủy HĐĐT

B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống

B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 2: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ…)

B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này

B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này

B3: Không phải lập lại HĐĐT

B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

TRƯỜNG HỢP 3: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng háo…)

B1: Người MUA và người BÁN lập VB ghi rõ nội dung sai sót

B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống

B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ ” Thay thế cho HĐ mẫu số… ký hiệu…số…ngày…ngày tháng năm” gửi cho CQT để cấp mã

B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót:

– CQT thông báo cho người BÁN theo mẫu số 05 để người Bán kiểm tra sai sót

– Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3)

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN MUA HÀNG NHẬP KHO ĐÚNG HÓA ĐƠN

Nguồn: Sưu tầm

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv