Tài liệu được cục thuế biên soạn: Những điểm mới của thông tư 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn luật quản lý thuế số 38 và nghị định 126. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Tải tài liệu Những điểm mới trong TT 80

Những điểm mới trong TT 80

Tải thêm: Tải HTKK V4.9.3 Mới Nhất (06-09-2022) | Hỗ Trợ Kê Khai Thuế

Tải iTaxviewer 2.0.4 Mới Nhất | Phần Mềm Đọc Tờ Khai Thuế

Tải – Bộ tài liệu theo Vị trí Công việc Kế toán | Miễn phí

Bảng lương, Chấm công, BHXH, thuế TNCN Excel | Tự động 

Những điểm mới trong TT 80 và Luật quản lý thuế
Những điểm mới trong TT 80 và Luật quản lý thuế

Nội dung tài liệu

A.Khai thuế

I.Quy định chung

II.Khai thuế đối với các loại thuế chủ yếu theo Thông tư 80

B.Hoàn thuế

C.Xử tiền thuế nộp thừa

D.Cung cấp thông tin, tra soát, điều chỉnh nghĩa vụ thuế; Xác nhận nghĩa vụ thuế

— Sưu tầm–

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com