Phần mềm Kế toán Dược phẩm Maxv Pharmacy

GIỚI THIỆU

Phần mềm kế toán chuyên ngành dược phẩm Maxv Pharmacy được nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở thực tế các quy trình hoạt động của ngành dược phẩm. Tuân thủ các quy trình chuẩn của Bộ Y Tế và Tổ chức Y tế thế giới, căn cứ vào đặc thù về hệ thống phân phối thuốc, theo dõi doanh thu, công nợ linh hoạt theo số lượng hàng hòa và các chương trình triết khấu. Phần mềm kế toán Maxv Pharmacy được xây dựng với các tiện ích phù hợp nhất cho việc quản lí các công việc kế toán cho ngành dược phẩm, giảm thời gian nhập liệu, cực kì dễ sử dụng cho nhân viên và dễ dàng báo cáo hàng hóa, công nợ, doanh thu cho chủ doanh nghiệp.

Quy trình phức tạp, tuân thủ quy trình chuẩn của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới

–  Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc GMP

– Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc GSP

– Tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc GLP

– Tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc GDP

– Tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt GPP

– Hàng tồn kho phong phú đa dạng, luân chuyển liên tục với nhiều yêu cầu đặc thù: Theo dõi lô, hạn sử dụng; theo nhiều đơn vị tính…

– Chương trình chiết khấu theo khách hàng , nhóm khách hàng

– Hệ thống phân phối theo nhiều kênh

– Phân nhóm khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau

– Theo dõi doanh thu, công nợ theo trình dược viên

– Theo dõi các hoạt động chương trình chiết khấu, khuyến mại

– Theo dõi hàng tồn kho theo lô, hạn dùng, cảnh báo hàng tồn kho cận date

– Theo dõi hàng tồn kho theo nhiều đơn vị tính

– Tính giá thành sản xuất theo lệnh sản xuất

Sản phẩm này dành cho

*Siêu thị dược phẩm

*Cửa hàng , hộ kinh doanh dược phẩm

*Doang nghiệp kinh doanh dược phẩm

*Loại hình khác ( Không sử dụng mã vạch)

GIẢI PHÁP VÀ TÍNH NĂNG

1.Hàng tồn kho theo lô và hạn dùng

 

Phần mềm kế toán Maxv Pharmacy cho phép tạo lô, theo dõi tồn kho theo lô của từng loại hàng hóa, vật tư . Chương trình cho phép tạo lô, sử dụng lô một cách đơn giản. Một mặt hàng có thể vửa theo dõi tồn kho theo lô và không theo dõi tồn kho theo lô đều được. ( Số dư, phát sinh và tồn cuối)

– Tính tồn kho theo lô đối với các thao tác xuất kho  : Đối với các thao tác xuất kho, người dùng có thể tùy chọn thông qua phím F3, chương trình sẽ liệt kê ra các lô với hạn , số lượng tồn để nguời dùng lựa chọn lô xuất kho. Tránh xuất các lô còn hạn sử dụng nhiều

– Cảnh bảo hàng tồn kho theo lô ( hàng cận date) : Chương trình sẽ thể hiện màu săc đối với các lô, hàng hết hạn sử dụng và phân loại nó thuộc khoảng thời gian nào.

– Báo cáo tồn kho theo lô

2. Quản lý hàng tồn kho theo 02 đơn vị tính

 

– Chương trình cho phép thực hiện song song 02 đơn vị tình trên các màn hình nhập liệu ( VD: Hộp/vỉ, Thùng/ tuýp…)

– Thể hiện trên các báo cáo về hàng tồn kho cho cả 2 đơn vị tính

3.Theo dõi chương trình chiết khấu

 

– Phần mềm kế toán dược phẩm Maxv Pharmacy cho phép theo định nghĩa chương trình chiết khấu theo khách hàng, mặt hàng hoặc theo mặt hàng và khách hàng

5. Quản lý hàng gửi đại lý

 

– Maxv Pharmacy cho phép theo dõi hàng gửi bán theo từng khách hàng, tình trạng hàng tồn kho tại các đại lý. ( Đầu kỳ, chuyển gửi đại lý, xuất từ kho đại lý, tồn kho đại lý)

– Xuất kho gửi hàng đại lý :

– Báo cáo tồn kho đại lý

7. Tính giá thành theo LSX ( Lệnh sản xuất) 

 

– Maxv for Pharmacy cho phép tình giá thành theo mẻ, lô, đợt ( Lệnh sản xuất)

– Phương pháp tập hợp, phân bổ đa dạng :

+  Tập hợp : Trực tiếp ( Theo sản phẩm và LSX), theo LSX , theo bộ phận ( Chung cho tpoàn công ty)

+  Phân bổ : Theo định mức, theo hệ số, theo yếu tố chi phí, theo số lượng nhập kho, theo số lượng

+ Tiện ích tiự xuất kho nguyên vật iệu cho sản xuất  ( Trên phiếu xuất kho)

– Kỳ tính giá linh hoạt ( Tháng hoặc quý)

4. Bán hàng, công nợ theo trình dược viên, kênh bán hàng

 

– Maxv Pharmacy cho phép quản lý công nợ, bán hàng theo từng trình dược viên riêng và các kênh bán hàng ( bán lẻ, bán cho cửa hàng, bệnh viện…)

– Báo cáo bán hàng và công nợ được xuất theo trình dược viên và kênh bán hàng như vậy

6. Chiết khấu mua hàng ( theo măt hàng và chương trình)

 

– Chiết khấu theo mặt hàng : Đây là hình thức chiết khấu áp dụng tỷ lệ chiết khấu theo từng mặt hàng, phần chiết khấu này trừ trực tiếp vào giá hàng nhập kho trong kỳ. Phần chiết khấu này được trừ trước khi làm căn cứ tình thuế GTGT đầu vào đuợc khấu trừ.

– Chiết khấu theo cả hóa đơn, chiết khấu từ kỳ các kỳ trước : Hình thức này được áp dụng đối với các loại chiết khấu tống giá trị của cả đơn hàng hay là số tiền này là kết quả của các chưưong trình chiết khấu khác được hưởng, khi xuất hóa đơn đầu tiên của tháng kế tiếp nhà cung cấp sẽ viết gộp vào số hóa đơn đầu tiên của tháng kế tiếp. Phần này được hạch toán trừ vào công nợ của hóa đơn đó

8. Các tính năng khác 

 

– Quản lý TSCĐ

– Tính giá thành sản phẩm

– Quản lý số liệu đa tiền tệ

– Quản lý số liệu liên năm

– Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau

– Tiện ích khi nhập số liệu

– Nhập dữ liệu từ file Excel

– Thực hiện hạch toán nhiều DATA ( Công ty) trên cùng một phần mềm

– Tự động hóa xử lý số liệu

– Kết xuất ra EXCEL và gửi email kết quả báo cáo

– Giao diện và báo cáo theo 2 ngôn ngữ Việt, Anh và ngôn ngữ thứ 3 ( Nhật, Trung, Hàn)

– Kỹ thuật Quick Report

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM DƯỢC PHẨM

Facebook chat