Kể từ ngày 01/01/2022 HỘ KINH DOANH – CÁ NHÂN KINH DOANH nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

 

Theo đó, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Phần mềm kế toán Excel Thông tư 88 - Hộ Kinh Doanh
Phần mềm kế toán Excel Thông tư 88 – Hộ Kinh Doanh

1. Các chứng từ quy định tại Thông tư này

1 Phiếu thu – Mẫu số 01-TT

2 Phiếu chi – Mẫu số 02-TT

3 Phiếu nhập – Mẫu số 03-VT

4 Phiếu xuất kho – Mẫu số 04-VT

2. Các sổ kế toán định tại Thông tư này:

1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ-Mẫu số S1- HKD

2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa-Mẫu số S2-HKD

3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh-Mẫu số S3-HKD

4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN-Mẫu số S4-HKD

5 Sổ quỹ tiền mặt-Mẫu số S6-HKD

6 Sổ tiền gửi ngân hàng-Mẫu số S7-HKD.

? Dưới đây File tải PMKT Excel miễn phí theo TT88/2021 MỚI NHẤT do Mộc Lan thiết kế dành cho HỘ KINH DOANH 2022.


Phần mềm kế toán Excel TT88 

File được đính kèm luôn tại bài viết. Bạn nào cần sử dụng chỉ cần nhấn tải xuống là sử dụng vĩnh viễn không cần cài đặt.

Nguồn: Mộc Lan

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv