HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Các phân hệ trong phần mềm kết toán Maxv

Phần mềm kế toán Maxv được tổ chức theo các phân hệ hợp lí giúp cho bộ phận kế toán của các doanh nghiệp chủ động quản lí các công việc kế toán. Các phần hệ bao gồm phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả, kế toán[...]

Các thao tác chung khi Sử dụng Phần mềm Kế toán Maxv Pro

Hệ thống Menu Hệ thống menu trong Maxv Pro  được tổ chức dưới dạng menu 4 phần Phần 1 : Bao gồm các phân hệ nghiệp vụ sau: 1. Hệ thống 2. Kế toán tổng hợp 3. Kế toán vốn bằng tiền 4. Kế toán bán hàng – công nợ phải thu 5. Kế toán mua hàng – công nợ phải trả 6. Kế toán hàng tồn kho 7. Quản trị phí 8.[...]

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro (Phần 1)

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro cho 1 máy đơn lẻ Chọn chương trình cài đặt MvAccPro15.0.exe Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục trên máy tính có chứa bộ cài đặt chương trình chọn file MvAccPro15.0.exe Chạy chương trình MvAccPro15.0.exe –         Kích đúp chuột trái để chạy file MvAccPro15.0.exe tr[...]

Facebook chat