Khi Cơ quan thuế kiểm tra thuế tại Doanh nghiệp bạn, có nhiều nội dung đòi hỏi kế toán phải giải trình, tùy thuộc vào đặc thù cùng như số liệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số nội dung doanh nghiệp chắc chắn cần phải giải trình. Sau đây là tóm tắt 13 nội dung bắt buộc đó bạn cần lưu ý.

1, Giải trình chênh lệch số dư TK 133 không khớp với tờ khai thuế GTGT

2, Giải trình chênh lệch số phát sinh TK 511 không khớp với doanh thu trên tờ khai thuế GTGT

3, Giải trình chênh lệch số dư TK 3331 không khớp với tờ khai thuế GTGT
4, Giải trình chênh lệch tại QTT TNCN và chỉ tiêu 03 trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp
5, Giải trình Ghi nhận doanh thu, không có giá vốn
6, Giải trình giá vốn cao hơn giá bán
7, Giải trình tình hình bán phế liệu thu hồi
8, Giải trình dư nợ TK 331
9, Giải trình dư có TK 131
10, Giải trình HTK dư giá trị lớn
11, Giải trình số dư tài khoản HTK không khớp với tổng hợp Nhập xuất tồn
12, Giải trình số dư tài khoản 242 không khớp với sổ theo dõi CCDC

13, Giải trình số dư tài khoản 211, 214 không khớp với sổ TSCĐ

Nguồn Sưu tầm

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv