1. Nếu Cty có hoạt động nhập khẩu thì tách thêm 1 bước số liệu nhập khẩu điền vào chỉ tiêu 23a và 24a. (Số liệu tổng vẫn điền ở chỉ tiêu 23, 24 như trước đây)
2. Nếu cty có phát sinh thuế vãng lai thì kê khai và nộp thuế vãng lai nhưng không điền vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai 01/GTGT, chỉ tiêu này đã bỏ khỏi tờ khai. Cty tự cấn trừ số thuế phát sinh phải nộp với thuế vãng lai đã nộp
3. Nếu có mặt hàng bán ra thuế suất giảm từ 10% xuống 8% thì kê khai thêm phụ lục 43/2022/QH15
4. Nếu cty có nhận bàn giao, chuyển nhượng số liệu từ 1 đơn vị khác thì số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị đó được điền vào chỉ tiêu 39a để tiếp tục dc khấu trừ.
5. Nếu đã chuyển sang dùng hóa đơn theo TT78 thì không phải nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn nữa
— Sưu tầm —

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv