Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

logo Để giúp thuận lợi cho khách hàng MAXV cung cấp đường link tải các bộ cài và tài liệu hướng dẫn phàn mềm KTKK thế phục vụ cho cho công việc:

1. Download bộ cài Phần mềm HTKK 3.2.3 (Bản cập nhật tháng 06 năm 2014)

download

 

 

 

2. Download tài liệu hướng dẫn phần mềm HTKK: http://www.mediafire.com/download/mofs4h9a2pwdpg3/Tai%2Blieu%2BHDSD_HTKKv3.1.6.rar

3. Download bộ cài Phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 2.5:

download

 

 

 

 

Friend: Tai game hay - crack, hack